Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thủy văn, hải văn thời hạn mùa từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023

Thứ hai - 06/03/2023 10:25
Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn nổi bật trong 02 tháng 12/2022 - 01/2023
Thời tiết khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa hoạt động, đới gió đông bắc cường độ trung bình đến mạnh, trên cao là rìa tây nam hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới.

Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Không có.

Không khí lạnh (KKL): Hai tháng 12/2022 - 01/2023 có khoảng 11 đợt KKL (kể cả các đợt tăng cường) ảnh hưởng đến Bình Định.

Tình hình mưa: Tháng 12/2022 - 01/2023 khu vưc Bình Định có tổng lượng mưa phổ biến từ 641,0 - 1086mm (nhìn chung thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 101 - 396mm). Số ngày mưa từ 38 - 44 ngày.

Tình hình nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình tháng 12/2022 - 01/2023 từ 22,4 - 23,7°C (xấp xỉ dưới TBNN cùng kỳ); Nhiệt độ cao nhất  31,5°C (xảy ra ngày 14 tháng 01 năm 2023 tại An Nhơn);   Nhiệt độ thấp nhất 17,0°C (xảy ra ngày 31 tháng 01 năm 2023 tại Hoài Nhơn).

Tổng số giờ nắng từ 151,0 - 155,4 giờ (thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 98 - 121giờ). Tổng lượng bốc hơi từ 121,8 - 171,3mm (xấp xỉ TBNN cùng kỳ). Độ ẩm trung bình từ 81 - 86% (xấp xỉ TBNN cùng kỳ).

Mực nước trên các sông trong tỉnh tháng 12/2022 thời kỳ đầu xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức trên dưới báo động 1, riêng sông Kôn tại Thạnh Hòa trên báo động 2. Từ thời kỳ giữa tháng 12/2022 đến nay (15/2/2023) mực nước trên các sông nhìn chung ít biến đổi đến dao động nhỏ và có xu thế giảm, đan xen có những ngày có dao động do chịu ảnh hưởng điều tiết của các công trình, hồ chứa.

Mực nước bình quân từ tháng 12/2022 đến tháng 01/2023 trên sông An Lão tại An Hòa 20,27m cao hơn năm ngoái cùng kỳ 0,16m và cao hơn TBNN cùng kỳ 0,29m, sông Kôn tại Vĩnh Sơn 69,02m thấp hơn năm ngoái cùng kỳ 0,05m và thấp hơn TBNN cùng kỳ 0,34m, tại Bình Nghi 12,98m thấp hơn năm ngoái cùng kỳ 0,51m và thấp hơn TBNN cùng kỳ 1,51m.

Lượng dòng chảy trên sông An Lão tại An Hòa cao hơn so với năm ngoái cùng kỳ khoảng 30% và cao hơn so với TBNN cùng kỳ 67%.

Hiện tại, dung tích của các hồ chứa lớn trên khu vực đạt từ 90 - 99% dung tích hồ chứa.

Dự báo thời tiết, thủy văn, hải văn trong 3 tháng tới (từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023)
Hiện tượng ENSO: Trạng thái La Nina hiện tại còn duy trì trong các tháng 02 và 3/2023, sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3,4) có xu hướng tăng dần và có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính trong khoảng thời kỳ từ 4 - 5/2023 với xác suất khoảng 75 - 85%, sau đó xu hướng nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3,4 tiếp tục có xu hướng tăng trong những tháng mùa hè năm 2023.

Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Từ nay đến tháng 5/2023, bão và ATNĐ ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, nhưng nhiễu động nhiệt đới vẫn còn hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông.

Không khí lạnh (KKL): Trong nửa cuối tháng 02/2023 và tháng 3/2023 KKL hoạt động với tần suất và cường độ giảm dần, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền khu vực Bình Định.

Nắng nóng ở khu vực Bình Định có khả năng xuất hiện từ giữa tháng 4/2023 ở phía bắc tỉnh sau đó mở rộng và gia tăng về cường độ trên phạm vi toàn tỉnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội KKL, bão và ATNĐ gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, ngoài ra đề phòng xuất hiện dông, lốc, mưa đá kèm theo, Nắng nóng có khả năng ảnh hưởng đến sản  xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực xảy ra nắng nóng.

Nhiệt độ: Từ tháng 3 đến tháng 5/2023, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả tỉnh phổ biến cao hơn  TBNN cùng kỳ khoảng 0,5°C;  Nhiệt độ trung bình nhiều năm (TBNN) tháng 3 từ 24,7 - 25,9°C; Nhiệt độ trung bình nhiều năm (TBNN)  tháng 4 từ 27,1 - 27,8°C; Nhiệt độ trung bình nhiều năm (TBNN)  tháng 5 từ 28,6 - 29,3°C.

Tình hình mưa:
- Tháng 3 - 5/2023 TLM có xu hướng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 5 - 10%, có nơi cao hơn;
- Tháng 3/2023, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với TBNN cùng kỳ từ 5 - 10% (Lượng mưa TBNN tháng 3 phổ biến từ 25 - 40mm, riêng vùng núi phía bắc tỉnh trên 55mm);
- Tháng 4/2023, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng kỳ (Lượng mưa TBNN tháng 4 phổ biến từ 30 - 70mm);
- Tháng 5/2023, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng kỳ (Lượng mưa TBNN tháng 5 phổ biến từ 80 - 120mm, vùng núi từ 150 - 200mm);
- Cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 năm 2023 khu vực tỉnh Bình Định có khả năng xảy ra đợt mưa diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo:
 
Khu vực dự báo Tháng 3/2023 Tháng 4/2023 Tháng 5/2023
Ttb (0C) R (mm) Ttb (0C) R (mm) Ttb (0C) R (mm)
Quy Nhơn 25,0-27,0 30-50 27,0-29,0 30-50 28,0-30,0 50-100
An Nhơn 25,0-27,0 30-50 26,0-28,0 30-50 28,0-30,0 50-100
Hoài Nhơn 25,0-27,0 30-50 26,0-28,0 30-50 28,0-30,0 50-100
An Hòa   40-70   50-80   100-200
Vĩnh Sơn   30-50   50-100   150-250
Bình Nghi   30-50   40-70   100-200
 
Ban tin mua tu thang 3 8 nam 2023
 
Từ tháng 3 đến tháng 5 mực nước trên các sông nhìn chung ít biến đổi đến dao động nhỏ và có xu thế giảm, riêng cuối tháng 5 mực nước trên các sông có dao động,
Mực nước bình quân các tháng trên sông An Lão tại An Hòa xấp xỉ TBNN cùng kỳ, sông Kôn thấp hơn TBNN cùng kỳ. Lượng dòng chảy trên sông An Lão tại An Hòa xấp xỉ TBNN cùng kỳ.
 
Bảng dự báo mực nước các trạm (đơn vị m):
 
Trạm Sông Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5
Cao nhất Trung bình Thấp nhất Cao nhất Trung bình Thấp nhất Cao nhất Trung bình Thấp nhất
An Hòa An Lão 19,80 19,40
Xấp xỉ TBNN
19,40 19,60 19,35
Xấp xỉ TBNN
19,30 19,80 19,30
Xấp xỉ TBNN
19,25
Bồng Sơn Lại Giang 4,00 3,30 3,00 3,90 3,20 3,00 4,50 3,50 3,00
Vĩnh Sơn Kôn 69,00 68,65
<TBNN 0,29m
68,60 68,90 68,65
<TBNN 0,28m
68,60 69,20 68,65
<TBNN 0,31m
68,60
Bình Nghi 12,80 12,50
<TBNN 1,58m
12,20 12,70 12,45
<TBNN 1,59m
12,20 12,80 12,40
<TBNN 1,69m
12,20
Thạnh Hòa 6,80 6,60 6,35 6,70 6,50 6,15 6,90 6,60 6,25
 
Tổng lượng nước các tháng trên lưu vực sông An Lão tính đến trạm An Hòa nhìn chung xấp xỉ so với TBNN cùng kỳ.

Bảng dự báo lưu lượng và tổng lượng nước trung bình tháng trạm An Hòa
Trạm Sông Yếu tố Dự báo
3 tháng đầu
Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5
An Hoà An Lão Q (m3/s)
W (106 m3)
Tỉ lệ
9,23
24,7
Xấp xỉ TBNN
8,18
21,2
Xấp xỉ TBNN
7,29
19,5
Xấp xỉ TBNN
 
Mực nước ven biển chủ yếu dao động theo thủy triều và ở mức trung bình nhiều năm cùng kỳ. Từ nay đến tháng 5, do ảnh hưởng của KKL tại khu vực vẫn còn có sóng biển cao 2,0 -  3,0m, khu vực ngoài khơi sóng biển cao 3,0 - 5,0m.

Xu thế thời tiết, thủy văn, hải văn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023
Hiện tượng ENSO: Nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục tăng dần và ENSO duy trì trạng thái trung tính và nghiêng về pha nóng trong các tháng mùa hè.

Từ tháng 6 - 8/2023, số lượng bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông có khả năng tương đương với TBNN cùng thời kỳ (khoảng 4 - 5 cơn bão/ATNĐ trên Biển Đông), và có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 6/2023, thời kỳ này bão/ATNĐ ít có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bình Định. Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc trên phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa.

Từ tháng 6 - 8/2023 là giai đoạn nắng nóng cao điểm ở khu vực Bình Định, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.

Từ tháng 6 - 8/2023 nhiệt độ trung bình có xu hướng xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (nhiệt độ TBNN từ tháng 6 đến tháng 8 phổ biến từ 29,0 - 30,1°C).

Tháng 6-8/2023 tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với TBNN từ 5 -10%, có nơi cao hơn:
- Tháng 6/2023 tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với TBNN cùng kỳ từ 5-10%, (Lượng mưa TBNN tháng 6, phổ biến từ 70 - 150mm);
- Tháng 7/2023 tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng kỳ (Lượng mưa TBNN tháng 7, phổ biến từ 50 - 100mm, vùng núi phổ biến từ 130-160mm);
- Tháng 8/2023 tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng kỳ (Lượng mưa TBNN tháng 8, phổ biến từ 70 - 120mm, vùng núi phổ biến từ 150-200mm);

Từ tháng 6 đến tháng 8 mực nước các sông ít biến đổi đến dao động nhỏ, riêng đầu tháng 6 mực nước các sông có dao động. Mực nước bình quân các tháng trên các sông xấp xỉ đến thấp hơn TBNN cùng kỳ.

Lượng dòng chảy trên sông An Lão tại An Hòa xấp xỉ TBNN cùng kỳ. Tổng lượng nước các tháng trên lưu vực sông An Lão tính đến trạm An Hòa nhìn chung xấp xỉ so với TBNN cùng kỳ,

Mực nước ven biển chủ yếu dao động theo thủy triều và ở mức trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Từ tháng 6 đến tháng 8 do có khả năng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi khu vực phía nam sóng biển có thể đạt 2 - 4m gây biển động.
 
Bản tin tiếp theo phát ngày 15/04/2023.

Tin phát lúc 17h00 ngày 15/02/2023.
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập62
  • Hôm nay3,969
  • Tháng hiện tại290,909
  • Tổng lượt truy cập13,144,529
global slide list video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây