STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 03/2020/QĐ-TTg 13/01/2020 Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
2 37/2019/QĐ-TTg 27/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
3 22/2019/TT-BTNMT 25/12/2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ
4 83/2019/NĐ-CP 12/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai
5 14/2019/TT-BNNPTNT 30/10/2019 Ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn.
6 65/2019/NĐ-CP 18/07/2019 Nghị định sửa đôi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCTT, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều
7 24/2019/QĐ-TTg 11/07/2019 Quyết định Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
8 63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
9 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
10 53/2019/NĐ-CP 17/06/2019 Nghị định Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
11 05/2019/TT-BNNPTNT 02/05/2019 Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
12 160/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
13 3653/QĐ-UBND 24/10/2018 Điều chỉnh, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh
14 3495/QĐ-UBND 12/10/2018 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác PCTT trên địa bàn tỉnh Bình Định
15 114/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
16 36/2018/QH14 20/08/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng
17 09/2018/TT-BNNPTNT 13/08/2018 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban hành
18 936/QĐ-TTg 30/07/2018 Ban hành Quy định vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Kôn - Hà Thanh
19 40/2018/QĐ-UBND 20/07/2018 Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
20 2063/QĐ-UBND 18/06/2018 Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định
21 76/NQ-CP 18/06/2018 Về công tác phòng, chống thiên tai
22 705/QĐ-TTg 07/06/2018 Phê duyệt chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão lũ, lũ quét, sạt lở đất hạn hán xâm nhập mặn
23 05/2018/TT-BNNPTNT 15/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
24 67/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
25 939/QĐ-UBND 23/03/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
26 31/2017/TT-BNNPTNT 29/12/2017 Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực Phòng chống thiên tai
27 67/2017/QĐ-UBND 18/12/2017 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định
28 129/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
29 104/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
30 3225/QĐ-UBND 05/09/2017 Về việc ban hành Quy định Quản lý, vận hành, duy trì các trạm đo mưa tự động do Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ
31 30/2017/QĐ-TTg 07/07/2017 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
32 08/2017/QH14 19/06/2017 Luật Thủy lợi
33 1146/QĐ-UBND 03/04/2017 Về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai
34 1147/QĐ-UBND 03/04/2017 Về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định
35 1148/QĐ-UBND 03/04/2017 Về việc thành lập Ban Kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định
36 1119/QĐ-UBND 30/03/2017 Về việc Ban hành Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê làm nhiệm vụ khẩn cấp về PCTT
37 30/2017/NĐ-CP 21/03/2017 Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
38 02/2017/NĐ-CP 09/01/2017 Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
39 33/2016/TT-BNNPTNT 31/10/2016 Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
40 3627/QĐ-UBND 12/10/2016 Về việc ban hành Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão tỉnh Bình Định năm 2016
41 3251/QĐ-UBND 13/09/2016 Ban hành Quy định vận hành, duy trì mạng cảnh báo sớm ngập lụt đến cộng đồng dân cư vùng hạ du sông Kôn - Hà Thanh tỉnh Bình Định
42 92/QĐ-TWPCTT 01/08/2016 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT năm 2016
43 2138/QĐ-UBND 23/06/2016 Quyết định về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Thủy lợi Bình Định
44 05/2016/TT-BKHĐT 06/06/2016 Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
45 08/2016/TT-BTNMT 16/05/2016 Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
46 38/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
47 05/2016/TT-BTNMT 13/05/2016 Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
48 TT43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT 23/11/2015 Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
49 90/2015/QH13 23/11/2015 Luật khí tượng thủy văn
50 1841/QĐ-TTg 29/10/2015 Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,051
  • Tháng hiện tại67,801
  • Tổng lượt truy cập1,482,673
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây