STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 154/QĐ-BTNMT 16/01/2024 Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
2 03/2024/NĐ-CP 10/01/2024 Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
3 30/2022/TT-BNNPTNT 29/12/2023 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
4 66/2023/NĐ-CP 23/08/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
5 59/2023/NĐ-CP 13/08/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
6 40/2023/NĐ-CP 26/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
7 18/2023/QH15 19/06/2023 Luật Phòng thủ dân sự
8 06/2022/QH15 14/06/2022 Luật thi đua, khen thưởng năm 2022
9 03/2022/NĐ-CP 05/01/2022 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
10 04/2022/NĐ-CP 05/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
11 10/2021/TT-BKHĐT 21/12/2021 Hướng dẫn lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
12 107/2021/NĐ-CP 05/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
13 1978/QĐ-TTg 23/11/2021 Phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
14 13/2021/TT-BNNPTNT 26/10/2021 Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác
15 13/2021/TT-BNNPTNT 26/10/2021 Quy định bảo đảm yêu cầu PCTT trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình PCTT, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác
16 04/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Quy định quy trình tiếp công dân
17 05/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
18 78/2021/NĐ-CP 31/07/2021 Về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
19 66/2021/NĐ-CP 05/07/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
20 2811/QĐ-UBND 04/07/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục phân loại đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
21 04/2021/TT-BNNPTNT 27/06/2021 hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều
22 02/2021/TT-BNNPTNT 06/06/2021 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương
23 2240/QĐ-UBND 03/06/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
24 20/2021/QĐ-TTg 02/06/2021 Về việc Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
25 18/2021/QĐ-TTg 21/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
26 1558/QĐ-BNN-TCLN 12/04/2021 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020
27 12/2021/QĐ-TTg 23/03/2021 Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
28 379/QĐ-TTG 16/03/2021 Phê duyệt Chiến lượng quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
29 72/2020/QH14 16/11/2020 Luật Bảo vệ môi trường
30 67/2020/QH14 12/11/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
31 130/2020/NĐ-CP 29/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
32 85/2020/TT-BTC 30/09/2020 Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
33 64/2020/QĐ-UBND 16/09/2020 Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định
34 3832/QĐ-UBND 16/09/2020 Ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Định
35 04/VBHN-VPQH 14/07/2020 Văn bản hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai
36 72/2020/NĐ-CP 29/06/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
37 63/2020/QH14 17/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
38 60/2020/QH14 16/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
39 50/2020/NĐ-CP 19/04/2020 Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
40 48/2020/NĐ-CP 14/04/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
41 29/2020/TT-BQP 09/03/2020 Quy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
42 30/2020/NĐ-CP 04/03/2020 Về công tác văn thư
43 580/QĐ-UBND 25/02/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định
44 23/2020/NĐ-CP 23/02/2020 Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
45 05/2020/QĐ-TTg 30/01/2020 Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
46 03/2020/QĐ-TTg 12/01/2020 Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
47 37/2019/QĐ-TTg 26/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
48 22/2019/TT-BTNMT 24/12/2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ
49 51/2019/QH14 24/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
50 83/2019/NĐ-CP 11/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây