Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1978/QĐ-TTg 24/11/2021 Phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
2 2811/QĐ-UBND 05/07/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục phân loại đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
3 2240/QĐ-UBND 04/06/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
4 20/2021/QĐ-TTg 03/06/2021 Về việc Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
5 18/2021/QĐ-TTg 22/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
6 1558/QĐ-BNN-TCLN 13/04/2021 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020
7 12/2021/QĐ-TTg 24/03/2021 Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
8 379/QĐ-TTG 17/03/2021 Phê duyệt Chiến lượng quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
9 3499/QĐ-BNN-PCTT 11/09/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc pham vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
10 40/2018/QĐ-UBND 20/07/2018 Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
11 580/QĐ-UBND 26/02/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định
12 3832/QĐ-UBND 17/09/2020 Ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Định
13 64/2020/QĐ-UBND 17/09/2020 Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định
14 3293/QĐ-UBND 13/09/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và phân loại đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định
15 05/2020/QĐ-TTg 31/01/2020 Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
16 37/2019/QĐ-TTg 27/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
17 03/2020/QĐ-TTg 13/01/2020 Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
18 1002/QĐ-TTg 13/07/2009 Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đông
19 24/2019/QĐ-TTg 11/07/2019 Quyết định Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
20 2139/QĐ-TTg 06/12/2011 Về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu
21 172/2007/QĐ-TTg 16/11/2007 Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
22 3653/QĐ-UBND 24/10/2018 Điều chỉnh, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh
23 3495/QĐ-UBND 12/10/2018 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác PCTT trên địa bàn tỉnh Bình Định
24 67/2017/QĐ-UBND 18/12/2017 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định
25 40/2018/QĐ-UBND 20/07/2018 Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
26 1462/QĐ-TTg 21/08/2014 Về việc Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh trong mùa lũ hằng năm
27 1841/QĐ-TTg 29/10/2015 Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh
28 936/QĐ-TTg 30/07/2018 Ban hành Quy định vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Kôn - Hà Thanh
29 705/QĐ-TTg 07/06/2018 Phê duyệt chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão lũ, lũ quét, sạt lở đất hạn hán xâm nhập mặn
30 3225/QĐ-UBND 05/09/2017 Về việc ban hành Quy định Quản lý, vận hành, duy trì các trạm đo mưa tự động do Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ
31 2063/QĐ-UBND 18/06/2018 Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định
32 939/QĐ-UBND 23/03/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
33 30/2017/QĐ-TTg 07/07/2017 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
34 1119/QĐ-UBND 30/03/2017 Về việc Ban hành Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê làm nhiệm vụ khẩn cấp về PCTT
35 1148/QĐ-UBND 03/04/2017 Về việc thành lập Ban Kiểm soát Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định
36 1147/QĐ-UBND 03/04/2017 Về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định
37 1146/QĐ-UBND 03/04/2017 Về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai
38 1002/QĐ-TTg 13/07/2009 Phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
39 46/2014/QĐ-TTg 15/08/2014 Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
40 44/2014/QĐ-TTg 15/08/2014 Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
41 3506/QĐ-UBND 08/10/2015 Về việc ban hành Quy định vận hành, duy trì mạng đo mưa cộng đồng lưu vực sông Kôn - Hà Thanh tỉnh Bình Định.
42 3627/QĐ-UBND 12/10/2016 Về việc ban hành Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão tỉnh Bình Định năm 2016
43 3251/QĐ-UBND 13/09/2016 Ban hành Quy định vận hành, duy trì mạng cảnh báo sớm ngập lụt đến cộng đồng dân cư vùng hạ du sông Kôn - Hà Thanh tỉnh Bình Định
44 667/QĐ-TTg 27/05/2009 Về việc phê duyệt Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang
45 92/QĐ-TWPCTT 01/08/2016 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT năm 2016
46 2138/QĐ-UBND 23/06/2016 Quyết định về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Thủy lợi Bình Định
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây