Văn bản theo chủ đề: Nghị định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 78/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
2 66/2021/NĐ-CP 06/07/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
3 96/2018/NĐ-CP 30/06/2018 Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
4 72/2020/NĐ-CP 30/06/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
5 02/2019/NĐ-CP 02/01/2019 Nghị định về Phòng thủ dân sự
6 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Về công tác văn thư
7 50/2020/NĐ-CP 20/04/2020 Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
8 48/2020/NĐ-CP 15/04/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
9 23/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
10 94/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
11 83/2019/NĐ-CP 12/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai
12 63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
13 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
14 53/2019/NĐ-CP 17/06/2019 Nghị định Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
15 65/2019/NĐ-CP 18/07/2019 Nghị định sửa đôi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCTT, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều
16 67/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
17 160/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
18 114/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
19 43/2015/NĐ-CP 06/05/2015 Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
20 129/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
21 02/2017/NĐ-CP 09/01/2017 Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
22 112/2008/NĐ-CP 20/10/2008 Về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi
23 47/2015/NĐ-CP 14/05/2015 Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24 07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
25 81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
26 86/2011/NĐ-CP 23/09/2011 Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
27 104/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
28 139/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống lụt bão
29 201/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
30 38/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
31 66/2014/NĐ-CP 04/07/2014 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
32 30/2017/NĐ-CP 21/03/2017 Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
33 113/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây