Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Quyết định Thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định
(Cập nhật: Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh Bình Định hiện đang được xây dựng)

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện các phương án kế hoạch phòng tránh, đối phó lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn người, cứu hộ các công trình sự cố, các phương tiện lâm nạn trên đất liền, trên sông, trên biển, sự cố tràn dầu và các thảm họa do thiên tai, bão, lụt gây ra trên địa bàn tỉnh trong cả 03 giai đoạn chuẩn bị, phòng ngừa, đối phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa nhằm bảo vệ sản xuất, tính mạn và tài sản của nhân dân và nhà nước; đảm bảo giao thông vận tải, thông tin liên lạc thông suốt, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong sau khi thảm họa, thiên tai, bão, lụt xảy ra.

2. Chỉ đạo huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu người, cứu hộ đê điều, hồ chứa nước, các công trình trên địa bàn tỉnh khi gặp sự cố, phương tiện tàu thuyền, máy bay lâm nạn, tài sản của nhà nước của tập thể và nhân dân trong trường hợp thiên tai, thảm họa xảy ra; ứng cứu sự cố tràn dầu trên sông, đầm, biển.

3. Điều động và tổ chức, phối hợp với các lực lượng, các phương tiện của các địa phương, các tổ chức và cá nhân (kể cả các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) để thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

4. Thực hiện Quy chế trực ban, chế độ thông tin, báo cáo sơ kết, tổng kết và công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật.


Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2020

Danh sách thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2020 (Danh sách cập nhật ngày 28/7/2020)
Danh sách thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2020 (Danh sách theo QĐ kiện toàn ngày 14/5/2020)

Danh sách thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2020 (Danh sách theo QĐ kiện toàn ngày 25/02/2020)

Danh sách thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2019 (Danh sách cập nhật ngày 11/02/2020)

Danh sách thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2018

Danh sách thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2017

Danh sách thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2016


Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định

Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực
Quy chế trực ban, họp giao ban ứng phó thiên tai của Văn phòng Thường trực


1. Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý nhà nước trong việc thực hiện Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo quy định của pháp luật.

2. Thường xuyên theo dõi nắm chắc các hoạt động về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Tiếp nhận, truyền tải chính xác chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, báo cáo của các cơ sở, tình hình diễn biến mưa, lũ, bão, hạn hán, sự cố công trình, tham mưu Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương đối phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống mưa lụt, bão, thiên tai xảy ra.

3. Chuẩn bị và báo cáo kịp thời theo yêu cầu, quy định của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

4. Hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các địa phương chuẩn bị, triển khai, thực hiện kế hoạch, phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tập huấn diễn tập phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiên tai.

5. Quản lý công văn, giấy tờ, con dấu, vật tư dự trữ phòng chống lụt bão theo quy định của Nhà nước và thừa uỷ quyền của Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Chánh Văn phòng được phép ký các báo cáo nhanh, báo cáo xin điều động tàu cứu nạn khẩn cấp, giấy giới thiệu cử cán bộ Văn phòng đi công tác liên quan đến PCTT và TKCN.

6. Chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Tài liệu phục vụ hội nghị gửi trước  Ban chỉ huy PCTT và TKCN 01 ngày trừ trường hợp đột xuất.

7. Tổ chức trực ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chế độ 24/24 giờ từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm tại Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để nắm bắt thông tin về thời tiết, tàu thuyền bị nạn, sự cố do thiên tai, giúp Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.Chánh Văn phòng:        Ông Hồ Đắc Chương    - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi.
Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Xuân Phú - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi.
                                    
Ông Đặng Công Chính - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi
.
Địa chỉ:                         15 Lý Thái Tổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại:                    (0256) 3646919 - 3646855
Fax:                              (0256) 3647229 - 3535239
Email:                            trucbanpclb@gmail.com

 

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2018

  •   09/03/2018 09:50:00 AM
  •   Đã xem: 712

Theo Quyết định số 31/QĐ-PCTT ngày 05/3/2018 của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (Cập nhật theo Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định)

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2017

  •   03/08/2017 10:22:00 AM
  •   Đã xem: 768

Theo Quyết định số 41/QĐ-PCTT ngày 17/2/2017 của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

  •   22/08/2016 06:36:29 PM
  •   Đã xem: 933

Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây