Chỉ thị về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định năm 2018

Thứ năm - 08/03/2018 14:17
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 05/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Năm 2017, trên địa bàn tỉnh ta, thiên tai diễn biến hết sức phức tạp, khó lường theo chiều hướng cực đoan. Nhất là diễn biến thiên tai vào cuối năm 2017, cơn bão số 12 đã làm thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân trong tỉnh, đồng thời đã gây ra những thiệt lớn cho tàu, thuyền vào tránh trú bão tại Cảng Quy Nhơn. Để chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai trong năm 2018, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2017. Trên cơ sở đánh giá công tác PCTT và TKCN năm 2017, xây dựng nhiệm vụ năm 2018 sát với tình hình thực tế, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương.

Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các sở ngành, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác PCTT và TKCN các cấp.

Triển khai khắc phục hậu quả thiên tai năm 2016, 2017 về nhà ở, khôi phục sản xuất, cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, tu bổ đê điều, hồ chứa nước, cầu đường, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình khác trong kế hoạch năm 2018, đảm bảo hoàn thành vượt lũ trước ngày 31/8/2018.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm huy động mọi nguồn lực của địa phương, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của tỉnh, của Trung ương để khắc phục hậu quả thiên tai năm trước, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân và triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2018.

Cập nhật và triển khai thực hiện Kế hoạch Phòng chống thiên tai, Phương án Ứng phó với các loại hình thiên tai cụ thể trên địa bàn. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó khi xảy ra thiên tai. Vận động, hướng dẫn nhân dân vùng có nguy cơ bị cô lập dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh và nhu yếu phẩm đủ dùng trong 07 ngày.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

3. Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các giải pháp phòng chống hạn và xâm nhập mặn. Đôn đốc các địa phương rà soát điều chỉnh, bổ sung Phương án ứng phó thiên tai năm 2018 và phê duyệt theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai trong quý II/2018.

Tiếp tục rà soát, cập nhật Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2016 - 2020 cấp tỉnh; xây dựng Phương án ứng phó với mưa lũ theo từng cấp độ rủi ro thiên tai trong quý II/2018; tổ chức hoạt động và thu quỹ phòng chống thiên tai trong tỉnh và tổ chức hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi diễn biến thời tiết, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trên đất liền, là lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ ứng phó và tìm kiếm cứu nạn. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sơ tán dân khi có yêu cầu.

Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các đơn vị lập phương án ứng phó với bão, mưa lũ trên địa bàn. Tổ chức tập huấn, diễn tập phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao năng lực ứng phó cho lực lượng vũ trang và cộng đồng.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương ven biển quản lý, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú khi có thời tiết nguy hiểm. Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền trên các ngư trường, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và cấp trên. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng cứu nhanh ngư dân và tàu thuyền khi có yêu cầu.

6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương lập phương án huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi xảy ra thiên tai. Kiểm tra, hướng dẫn nhân dân đi lại tại các bến đò ngang, cầu, tràn ngập lụt bảo đảm an toàn tính mạng và phương tiện. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

7. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị rà soát, điều chỉnh lại phương án phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với tình tình thực tế. Thường xuyên luyện tập, diễn tập theo các phương án để nâng cao năng lực cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng, phương tiện luôn sẵn sàng tham gia ứng phó khi có cháy nổ, thiên tai hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

8. Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi diễn biến nguồn nước, nhận định tình hình hạn hán, xâm nhập mặn phổ biến đến người dân để chủ động ứng phó; chỉ đạo sản xuất, xây dựng kế hoạch cấp nước và phổ biến phương pháp tưới tiết kiệm nước cho các địa phương.

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo di dời dân ra khỏi các khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, nhất là nơi thường xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và PTNT khẩn trương xây dựng bản đồ ngập lụt trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để bổ sung, hoàn thiện phương án ứng phó với mưa lũ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án nâng cấp đê điều, hồ chứa nước, kênh mương, đập dâng, các khu neo đậu tầu thuyền tránh trú bão; mở rộng hệ thống quan trắc mưa, mực nước phục vụ phòng, chống thiên tai.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng, UBND các địa phương ven biển quản lý ngư dân và tàu thuyền hoạt động trên biển; hỗ trợ ngư dân, tầu thuyền khi có bão hoặc gặp sự cố; sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn khi vào bờ.

9. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo thi công các công trình cầu, đường đảm bảo vượt lũ trước ngày 31/8/2018. Chuẩn bị vật tư dự phòng ở những vị trí xung yếu để kịp thời xử lý khi công trình bị mưa bão, lũ làm hư hỏng.

Phối hợp với UBND cấp huyện rà soát hệ thống cầu, đường, lắp đặt cột tiêu, biển cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Phối hợp với Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn trong việc quản lý thuyền viên và tàu vận tải thuộc vùng biển quản lý. Tham mưu UBND tỉnh trong việc tìm kiếm thuyền viên và ứng cứu tàu vận tải bị nạn do thiên tai.

10. Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn xây dựng phương án PCTT và TKCN năm 2018 thuộc vùng biển quản lý; chủ trì huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị trong khu vực cảng để tổ chức tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện bị nạn do thiên tai; giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tìm kiếm thuyền viên và trục vớt phương tiện bị nạn thuộc vùng biển ven bờ.

11. Sở Xây dựng lập phương án PCTT và TKCN năm 2018, bảo đảm an toàn trụ sở khối các cơ quan và công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn xây dựng nhà ở, công trình phù hợp với đặc điểm từng vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Tiếp tục đánh giá, phân loại nhà ở theo các cấp bão, chú trọng nhà ở các địa phương ven biển; tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh để làm căn cứ cập nhật phương án ứng phó với bão.

12. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo điều tiết nước các hồ chứa thủy điện để cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất vùng hạ du. Chỉ đạo Công ty Điện lực bảo đảm cấp điện cho các trạm bơm chống hạn. Làm việc với các cơ quan liên quan, địa phương kiểm tra, đánh giá việc vận hành nhà máy thủy điện trong mùa lũ, vừa bảo đảm cung cấp điện, vừa hạn chế lũ lụt vùng hạ lưu. Chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai đối với các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kho tàng của doanh nghiệp; tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống và đồ dùng cần thiết trước mùa mưa lũ.

 13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương, các sở, ngành xác định nhu cầu cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai; đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp cứu trợ nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Ban Cứu trợ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tiếp nhận, phân bổ hàng cứu trợ đảm bảo công bằng, minh bạch.

14. Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra các bệnh viện, cơ sở y tế thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, khám chữa bệnh cho nhân dân khi xảy ra thiên tai. Chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thuốc để sơ cấp cứu, điều trị người bị nạn; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

15. Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật phương án PCTT và TKCN năm 2018, bảo đảm an toàn tính mạng học sinh, giáo viên, bảo vệ trang thiết bị dạy học khi mưa bão. Triển khai dạy bù đảm bảo chương trình học tập sau thiên tai.

16. Sở Thông tin và Truyền thông củng cố, phát triển hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo sẵn sàng phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai; kịp thời chuyển tải thông tin chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh đến các địa phương.

17. Sở Du lịch thực hiện ngay việc khảo sát, đánh giá, xây dựng và thực hiện phương án bảo đảm an toàn cho du khách, các cơ sở lưu trú, hoạt động du lịch khi có thiên tai. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện để bảo đảm an toàn cho khách du lịch; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống giảm nhẹ thiên tai cho cán bộ, nhân viên và khách du lịch; thường xuyên tổ chức diễn tập để nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

18. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản ở các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kho tàng thuộc quyền quản lý. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để tham gia các hoạt động phòng tránh, ứng phó thiên tai khi được huy động.

19. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về tình hình thiên tai, các biện phòng ngừa, ứng phó để chính quyền các cấp, cơ quan và cộng đồng biết, chủ động thực hiện. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu cứu nạn.

20. Đài Khí tượng thủy văn Bình Định tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, nhận định tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, bão, lũ để cung cấp thông tin cho các sở, ban, ngành và địa phương chỉ đạo sản xuất, phòng, chống thiên tai. Theo dõi và phát các bản tin về thời tiết nguy hiểm. Cung cấp thông tin về lượng mưa, mực nước, nhận định xu thế thời tiết phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống lụt bão của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

21. Các sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện công tác phòng tránh, đối phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi của đơn vị mình quản lý. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia các hoạt động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu.

22. Khi xảy ra thiên tai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo xử lý tình huống thiên tai theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để  kịp thời chỉ đạo.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 05/3/2018
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay8,133
  • Tháng hiện tại236,360
  • Tổng lượt truy cập13,537,989
global slide list video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây