Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn thời hạn mùa từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2024

Thứ sáu - 16/02/2024 07:40
Tình hình khí tượng thủy văn nổi bật trong 02 tháng qua
Trong 2 tháng qua thời tiết khu vực tỉnh Bình Định ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa hoạt động, đới gió Đông Bắc cường độ trung bình đến mạnh, trên cao là rìa Tây nam hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Có 01 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông, sáng ngày 20/12/2023, di chuyển từ phía Tây Nam đảo PaLa-Oan (Phi-líp- pin) vào Biển Đông, chiều ngày 21/12, sau khi di chuyển vào vùng biển phía Tây Nam quần đảo Trường Sa, ATNĐ suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó tiếp tục suy yếu và tan dần, không ảnh hưởng đến nước ta.

Khu vực tỉnh Bình Định có 06 đợt không khí lạnh vào các ngày 06, 16, 19/12, 03, 10, 22/01 ảnh hưởng đến khu vực Bình Định.

Hai tháng qua khu vực Bình Định có tổng lượng mưa phổ biến từ 61,0 - 283,2mm, riêng An Hòa 473,0mm (nhìn chung thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ từ 3 - 146%, riêng Tuy Phước +53%, Phù Cát +130% lượng mưa TBNN). Số ngày mưa từ 31 - 45 ngày.

Nhiệt độ trung bình hai tháng qua từ 23,7 - 25,1 °C (cao hơn TBNN cùng kỳ từ 1,0 - 1,4°C); Nhiệt độ cao nhất 30,8°C (xảy ra ngày 11 tháng 12 năm 2023 tại An Nhơn); Nhiệt độ thấp nhất 19,10C (xảy ra ngày 25 tháng 12 năm 2023 tại An Nhơn và ngày 21 tháng 01 năm 2024 tại Hoài Nhơn).

Tổng số giờ nắng từ 258,6 - 275,0 giờ (cao hơn TBNN cùng kỳ từ 6 - 11giờ). Tổng lượng bốc hơi từ 113,4 - 165,7mm (thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 7-18mm). Độ ẩm trung bình từ 81 - 88%, (phía nam xấp xỉ TBNN, phía bắc cao hơn TBNN cùng kỳ từ 3%).

Từ tháng 12/2023 đến nửa đầu tháng 02/2024 mực nước trên các sông trong tỉnh nhìn chung ít biến đổi đến dao động nhỏ và có xu thế giảm, đan xen có ngày dao động do ảnh hưởng điều tiết của các công trình hồ chứa và đập dâng.

Mực nước bình quân từ tháng 12/2023 đến nay: Trên sông An Lão tại An Hòa 1995cm thấp hơn năm 2023 cùng kỳ 33cm và xấp xỉ TBNN cùng kỳ, lượng dòng chảy trên sông An Lão tại An Hòa thiếu hụt so với năm 2023 cùng kỳ 41% và xấp xỉ TBNN cùng kỳ; sông Kôn tại Vĩnh Sơn 6878cm thấp hơn năm 2023 cùng kỳ 24cm và thấp hơn TBNN cùng kỳ 58cm, tại Bình Nghi 1229cm thấp hơn năm 2023 cùng kỳ 69cm và thấp hơn TBNN cùng kỳ 220cm. Hiện tại, dung tích của các hồ chứa lớn trên khu vực đạt từ 73 - 100% dung tích thiết kế.

Mực nước ven biển chủ yếu dao động theo thủy triều và ở mức trung bình nhiều năm cùng kỳ. Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh hoạt động trong tháng 12/2023 đến nửa tháng 02/2024 vùng biển Bình Định sóng cao 2 - 4m, biển động.
 
Dongchay thang1 2024

Hình 1: Bản đồ hiện trạng chênh lệch tổng lượng dòng chảy mặt so với trung bình nhiều năm

Dự báo thời tiết, thủy văn, hải văn từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2024
Hiện tượng ENSO: Điều kiện El Nino tiếp tục duy trì từ nay cho đến tháng 3/2024, từ tháng 4 - 5/2024 El Nino có xu hướng suy yếu nhanh và chuyển dần sang trạng thái trung tính.

Từ tháng 3 - 5/2024, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ. Dự báo không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với TBNN cùng thời kỳ, ảnh hưởng đến khu vực Bình Định chủ yếu trong nửa cuối tháng 02 và tháng 3/2024. Tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội: Không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng ở các khu vực chịu tác động.

Tháng 3 - 5/2024 nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả tỉnh phổ biến cao hơn khoảng 0,5 - 1,0°C (nhiệt độ TBNN tháng 3 từ 24,7 - 25,9 °C, nhiệt độ TBNN tháng 4 từ 27,1 - 27,8 °C, tháng 5 từ 88,6 - 29,3°C).

Tháng 3/2024 tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 20 - 40% so với TBNN, tháng 4/2024 tổng lượng mưaphổ biến thấp hơn từ 20 - 40% so với TBNN, tháng 5/2024 tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10 - 30% so với TBNN (lượng mưa TBNN tháng 3 từ 25 - 55mm, tháng 4 từ 30 - 75mm, Tháng 5 từ 90 - 150mm, riêng vùng núi từ 165 - 207mm).

Khả năng cuối tháng 5, đầu tháng 6 trên địa bàn tỉnh xuất hiện 01 đợt mưa diện rộng.

 Bảng 1, Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa từ tháng 3 - 5 năm 2024

Khu vực dự báo Tháng 3/2024 Tháng 4/2024 Tháng 5/2024
Ttb (0C) R (mm) Ttb (0C) R (mm) Ttb (0C) R (mm)
An Lão 24,0-26,0 40-60 26,0-28,0 40-70 27,5-29,5 70-120
Hoài Ân 24,0-26,0 20-40 26,0-28,0 20-40 27,5-29,5 30-60
Hoài Nhơn 24,0-26,0 10-30 26,0-28,0 30-50 27,5-29,5 70-120
Phù Mỹ 24,0-26,0 10-30 26,0-28,0 20-40 27,5-29,5 70-100
Phù Cát 24,0-26,0 10-30 26,0-28,0 10-30 27,5-29,5 70-100
An Nhơn 24,0-26,0 20-40 26,0-28,0 20-40 27,5-29,5 50-80
Vĩnh Thạnh 24,0-26,0 20-40 26,0-28,0 50-80 27,5-29,5 150-220
Tây Sơn 24,0-26,0 20-40 26,0-28,0 30-50 27,5-29,5 100-150
Vân Canh 24,0-26,0 20-40 26,0-28,0 30-50 27,5-29,5 100-150
Tuy Phước 24,0-26,0 20-40 26,0-28,0 20-40 27,5-29,5 50-80
Quy Nhơn 24,5-26,5 10-30 27,0-29,0 10-30 28,0-30,0 60-90
 
Nhietdo luongmua tu thang3 5 nam 2024
Hình 2: Bản đồ dự báo chuẩn sai nhiệt độ và tỷ chuẩn lượng mưa từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2024

Từ tháng 3 đến tháng 5 mực nước trên các sông nhìn chung ít biến đổi đến dao động nhỏ và có xu thế giảm, riêng cuối tháng 5 mực nước trên các sông có dao động. Mực nước bình quân các tháng trên sông An Lão tại An Hòa xấp xỉ đến thấp hơn TBNN cùng kỳ, sông Kôn thấp hơn TBNN cùng kỳ, lượng dòng chảy trên sông An Lão tại An Hòa xấp xỉ đến thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ khoảng 18%.

Khả năng không xảy ra các hiện tượng thủy văn nguy hiểm và không ảnh hưởng tác động đến môi truờng, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội: Đề phòng thiếu nước cục bộ các nơi ngoài vùng cung cấp nước của các công trình, hồ chứa.

Bảng 2: Dự báo Thủy văn từ tháng 3 đến tháng 5/2024 (đơn vị cm)
Trạm Sông Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5
Trung bình Thấp nhất Cao nhất Trung bình Thấp nhất Cao nhất Trung bình Thấp nhất Cao nhất
An Hòa An Lão 1930 Xấp xỉ TBNN 1920 1970 1930 Xấp xỉ TBNN 1910 1950 1925
<TBNN
16
1910 1960
Bồng Sơn Lại Giang 330 300 380 300 300 370 350 300 360
Vĩnh Sơn Kôn 6860
<TBNN
34
6855 6880 6860
<TBNN 32
6855 6870 6860
<TBNN 36
6855 6880
Bình
Nghi
1210
<TBNN 198
1180 1250 1200
<TBNN 204
1180 1230 1200
<TBNN 209
1180 1250
Thạnh Hòa 650 620 650 650 620 640 650 620 670

Bảng 3: Dự báo nguồn nước từ tháng 03 - 5 năm 2024 trạm Thủy văn An Hòa

Trạm Sông Yếu tố Dự báo
3 tháng đầu
Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5
An Hoà An Lão Q (m3/s)
W (106 m3)
Tỉ lệ
12,7
34,0
Xấp xỉ TBNN
12,7
32,9
Xấp xỉ TBNN
10,7
28,7
< TBNN 18%
 

Từ nay đến tháng 5, do ảnh hưởng của không khí lạnh tại vùng biển Bình Định vẫn còn có sóng biển cao 2,0 - 3,0m, khu vực ngoài khơi sóng biển cao 3,0 - 5,0m. Mực nước ven biển chủ yếu dao động theo thủy triều và ở mức trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Từ tháng 3 đến tháng 5 vùng biển Bình Định có 07 đợt triều cường (trong đó có 02 đợt triều cường cao xuất hiện vào giữa và cuối tháng 5). Mực nước đỉnh triều cao nhất tại Quy Nhơn ở mức 2,2 - 2,3m, các đợt triều cường này nếu trùng vào thời kỳ có gió mùa Đông Bắc sẽ gây nguy cơ cao sạt lở bờ biển, vùng cửa sông và ngập úng vùng trũng thấp.

Bảng 4: Dự tính thủy triều từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2024
Trieu tu thang3 5 nam 2024

Xu thế thời tiết, thủy văn, hải văn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024
Hiện tượng ENSO: Từ tháng 6 - 8/2024, dự báo ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính.

Dự báo từ tháng 7/2024, bão/ATNĐ có khả năng xuất hiện trên Biển Đông và ít có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bình Định.

Nắng nóng có khả năng xảy ra cục bộ từ giữa tháng 4/2024 sau đó gia tăng về tần suất, cường độ và phạm vi ảnh hưởng, số ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt năm 2024 trên cả tỉnh có khả năng nhiều hơn so với TBNN, đề phòng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở khu vực Bình Định.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Bão/ATNĐ và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên Biển Đông, mưa lớn, lốc, sét và hiện tượng nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Từ tháng 6 - 8/2024 nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,5 - 1,0°C (nhiệt độ TBNN tháng 6 từ 29,2 - 30,1°C, tháng 7 từ 29,0 - 30,1°C, tháng 8 từ 28,8 - 30,1°C).

Tháng 6 - 8/2024, tổng lượng mưa trên toàn tỉnh ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng kỳ, riêng tháng 7/2024 cao hơn 15 - 30% (lượng mưa TBNN tháng 6 phổ biến từ 70 - 145mm, tháng 7 phổ biến từ 50 - 160mm, tháng 8 phổ biến từ 75 - 185mm).

Từ tháng 6 đến tháng 8 mực nước các sông ít biến đổi đến dao động nhỏ, riêng đầu tháng 6 mực nước các sông có dao động. Mực nước bình quân các tháng trên các sông xấp xỉ đến thấp hơn TBNN cùng kỳ, lượng dòng chảy trên sông An Lão tại An Hòa xấp xỉ TBNN cùng kỳ. Mực nước bình quân trên các sông trong tỉnh ở mức xấp xỉ đến thấp hơn TBNN cùng kỳ.

Tổng lượng nước các tháng trên lưu vực sông An Lão tính đến trạm An Hòa xấp xỉ đến thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ khoảng 30%. Đề phòng thiếu nước cục bộ các nơi ngoài vùng cung cấp nước của các công trình thủy lợi.

Mực nước ven biển chủ yếu dao động theo thủy triều và ở mức trung bình nhiều năm cùng kỳ. Từ tháng 6 đến tháng 8 do có khả năng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi khu vực phía nam sóng biển có thể đạt 2 - 4m gây biển động.

Bản tin tiếp theo phát ngày 15/4/2024.

Tin phát lúc 17h00 ngày 15/02/2024.

 

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay7,342
  • Tháng hiện tại150,177
  • Tổng lượt truy cập13,837,892
global slide list video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây