Báo cáo nhanh lúc 17 giờ ngày 30/11/2021

Thứ ba - 30/11/2021 17:58
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tình hình mưa
Từ 19 giờ ngày 29/11 đến 16 giờ ngày 30/11, khu vực tỉnh Bình Định có mưa lớn diện rộng, lượng mưa bình quân cả tỉnh đạt 124 mm, lớn nhất tại trạm hồ Mỹ Thuận (huyện Phù Cát) 352mm, một số trạm có mưa lớn: Làng Cát (huyện Vân Canh) 334mm, hồ Quang Hiển (huyện Vân Canh) 269mm, hồ Núi Một (thị xã An Nhơn) 259mm, xã Cát Thành (huyện Phù Cát) 233mm, xã An Nghĩa (huyện An Lão) 206mm.

Lượng mưa bình quân trên lưu vực hồ Định Bình 313mm, lưu vực sông Kôn (hạ lưu hồ Định Bình) 118mm, lưu vực sông Hà Thanh 70mm, lưu vực sông La Tinh 77mm, lưu vực sông Lại Giang 99mm.

Lượng mưa 4 ngày (từ ngày 27/11 đến 16 giờ ngày 30/11) trung bình 396mm, trong đó: Lượng mưa bình quân trên lưu vực hồ Định Bình 213mm, lưu vực sông Kôn (hạ lưu hồ Định Bình) 420mm, lưu vực sông Hà Thanh 478mm, lưu vực sông La Tinh 294mm, lưu vực sông Lại Giang 301mm. Các trạm có lượng mưa lớn: Làng Cát 826mm, hồ Mỹ Thuận 807mm, Làng Chồm 734mm, hồ Cẩn Hậu 695mm, hồ Quang Hiển 679mm.

Dự báo, tối và đêm nay (30/11), khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo: phía bắc tỉnh phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 80mm, phía nam tỉnh từ 50-70mm, có nơi trên 100mm.

2. Tình hình thủy văn
Trên sông Kôn tại Thạnh Hòa mực nước lũ đã đạt đỉnh và đang dao động ở mức đỉnh, đỉnh lũ 9.46m lúc 13h/30/11 trên báo động 3 là 1.46m, dưới mực nước lũ lịch sử; 0.22m (lũ lịch sử năm 2013: 9,68m).

Hiện nay mực nước lũ trên các sông như sau: sông An Lão tại An Hòa và sông Lại Giang tại Bồng Sơn dao động ở mức báo động 1- 2; sông Kôn: tại Vĩnh Sơn dao động ở mức dưới báo động 2, tại Bình Nghi và Thạnh Hòa dao động trên mức báo động 3, sông Hà Thanh tại Diêu Trì mực nước lũ đang lên lại ở mức trên báo động 3.

Lúc 16h ngày 30/11 mực nước lũ trên các sông như sau:
Trên sông An Lão tại An Hòa 22,76m dưới báo động 2 là 0,24m;
Trên sông Lại Giang tại Bồng Sơn 6,23m trên báo động 1 là 0,23m;
Trên sông Kôn tại Vĩnh Sơn 72,09m dưới báo động 2 là 0,41m; tại Bình Nghi 17,33m dưới báo động 2 là 0,17m; tại Thạnh Hòa 9,39m trên báo động 3 là 1,39m.
Trên sông Hà Thanh tại Vân Canh 42,02m dưới báo động 1 là 0,48m; tại Diêu Trì 6,13m trên báo động 3 là 0.68m.
 
Mực nước (m) An Hòa Bồng Sơn Vĩnh Sơn Bình Nghi Thạnh Hòa Vân Canh Diêu Trì
Hiện tại 22,76 6,23 72,09 17,33 9,39 42,02 6,13
Báo động 1 22,00 6,00 71,00 15,50 6,00 42,5 3,50
Báo động 2 23,00 7,00 72,50 16,50 7,00 44,00 4,50
Báo động 3 24,00 8,00 74,00 17,50 8,00 45,50 5,50
 
Trong 6- 12 giờ tới, mực nước lũ các sông dao động ở mức báo động 1- 2, có nơi trên báo động 2; riêng sông Kôn: tại Bình Nghi dao động dưới báo động 3, tại Thạnh Hòa có dao động ở mức cao (trên báo động 3) ; Sông Hà Thanh tại Diêu trì tiêp tục lên và đạt đỉnh 6.20m trên báo động 3 là 0.70m, sau đó có dao động ở mức cao ( mức trên báo động 3) và xuống chậm.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
Toàn tỉnh có 163 hồ có dung tích từ 50 ngàn m3 trở lên, đến thời điểm báo cáo dung tích là 486/592 triệu m3 đạt 82,1% dung tích thiết kế bằng 113% cùng kỳ năm 2020, tăng so với ngày 25/11/2021 là 61,0 triệu m3. Hiện đã có 163 hồ chứa nước đã qua tràn, trong đó có 91 hồ đầy nước.
Dung tích một số hồ chứa nước lớn lúc 16 giờ ngày 30/11/2021 như sau:
 
Hồ chứa MN dâng bình thường (m) MN hiện tại (m) Dung tích thiết kế
(106 m3)
Dung tích hiện có
(106 m3)
Tỷ lệ (%) Qđến
(m3/s)
Qđi
(m3/s)
Định Bình 91,93 92,08 226,3 227,96 100,7 1.121 752
Núi Một 46,2 46,45 110 113,12 102,8 404 231
Hội Sơn 68,6 66,98 44,5 37,92 85,2 64,5 65,5
Thuận Ninh 68,0 66,85 35,36 30,09 85,1 72 51
Vĩnh Sơn 5 155,0 154,5 1,53 1,44 94,1 590 590
Trà Xom 1 668,0 666,24 39,5 34,64 87,7 38 38
Đập Văn Phong - 23,24 - - - 1.394 1.412
 

Hiện nay, hồ chứa nước Định Bình đang tiếp tục duy trì vận hành với lưu lượng qua hồ nhỏ hơn lưu lượng đến hồ, được phép sử dụng một phần dung tích từ cao trình mực nước dâng bình thường đến mực nước lũ kiểm tra (ở cao trình +94.8) để giảm lũ vùng hạ du theo chỉ đạo của của UBND tỉnh tại văn bản số 7595/UBND-KT ngày 30/11/2021 về việc vận hành điều tiết hồ chứa Định Bình giảm lũ vùng hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh đợt mưa từ ngày 27/11 đến ngày 30/11/2021. Hồ chứa nước Núi Một, Thuận Ninh tiếp tục duy trì vận hành với lưu lượng qua hồ nhỏ hơn lưu lượng đến hồ.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
Chỉ đạo các địa phương, các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Công điện số 24/CĐ-QG hồi 13 giờ 30 ngày 30/11/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN và Công điện số 23/CĐ-CPTT hồi 18 giờ 30 phút ngày 26/11 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đến Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan để chủ động ứng phó diễn biến mưa lũ, sạt lở đất đợt mưa từ ngày 27/11 đến ngày 01/12.

Sáng ngày 30/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long cùng các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai ở huyện Vân Canh, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, cùng đoàn công tác các Sở, ngành đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã có Công điện số 18/CĐ-PCTT hồi 17 giờ 20 phút ngày 26/11/2021 gửi Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban, ngành để chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Ban hành văn bản số 7595/UBND-KT ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc vận hành điều tiết hồ chứa Định Bình giảm lũ vùng hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh đợt mưa từ ngày 27/11 đến ngày 30/11/2021.

Sáng ngày 29/11/2021, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra công tác ứng phó mưa, lũ ở các huyện Phù Cát, Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập các tổ phân công công tác xuống địa bàn các xã và có các văn bản chỉ đạo các cơ quan thuộc huyện và UBND các xã, phường, thị trấn chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ.

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, sở, ngành đã duy trì trực ban 24/24, kịp thời tiếp nhận và truyền đạt thông tin về mưa lũ, thông tin chỉ đạo, tổng hợp tình hình phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin liên tục về diễn biến mưa lớn, lũ thông tin chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS các cấp để các tổ chức và người dân trong tỉnh biết, chủ động ứng phó.

IV. TÌNH HÌNH NGẬP ÚNG
Huyện Phù Cát: 3.119 nhà dân bị ngập tại các xã Cát Chánh, Cát Nhơn, Cát Thắng, Cát Khánh, Cát Tiến, đường giao thông xã Cát Tiến, Cát Chánh bị chia cắt.
Huyện Tuy Phước: 10.984 nhà dân bị ngập ở các xã Phước Hưng, Phước Quang, Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Lộc, Phước An, Phước Thành, thị trấn Tuy Phước và thị trấn Diêu Trì.
Thị xã An Nhơn: 5.562 nhà dân bị ngập ở các địa phương Nhơn Hòa, Nhơn An, Nhơn Hưng, Nhơn Phong, Nhơn Lộc, Nhơn Mỹ, Nhơn Phúc, Nhơn Khánh, Nhơn Thọ, Nhơn Thành, phường Bình Định; hầu hết các vùng, khu vực bị ngập nước do đường giao thông làm chia cắt cục bộ khoảng hơn 5.400 hộ dân, 37 tràn bị ngập.
Thị xã Hoài Nhơn: 556 nhà bị ngập nước ở các địa phương Hoài Hải, Hoài Mỹ, Hoài Sơn và Tam Quan.
Huyện An Lão: 247 nhà ngập nước ở xã An Hòa.
Huyện Tây Sơn: 20 nhà ngập.
Huyện Phù Mỹ: 300 nhà ngập ở xã Mỹ Chánh.
Huyện Hoài Ân: 1.487 nhà bị ngập ở các xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Thạnh; 1.205 giếng nước bị ngập.
Thành phố Quy Nhơn: 1.330 hộ/5.000 nhân khẩu ở phường Trần Quang Diệu bị ngập, Quốc lộ 1A ngập từ 0,4-0,6m tại đoạn giao nhau đường Lạc Long Quân với đường Trần Quốc Hoàn ở phường Trần Quang Diệu, ngập đường Hùng Vương, đường Điện Biên Phủ đoạn giáp với Quốc lộ 19 mới, nước qua tràn ở phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Bùi Thị Xuân, Phước Mỹ.

V. TÌNH HÌNH DI DỜI DÂN
Thành phố Quy Nhơn: Di dời 254 hộ/683 nhân khẩu ở các phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Bình, Nhơn Phú và Đống Đa.
Huyện Phù Cát: Di dời 36 hộ dân khu vực núi Gành, xã Cát Minh bị uy hiếp sạt lở đất do mưa lớn đến nơi an toàn.
hị xã An Nhơn: di dời tại chỗ 137 hộ/278 nhân khẩu đến nhà cao, kiên cố liền kề.
 
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
- Về người: 03 người chết, 02 người bị thương.
+ Bà Đinh Thị Đách, sinh năm 1956 ở thôn 3, xã An Dũng, huyện An Lão đi làm rẫy qua suối bị nước lũ cuốn trôi chết; đến 15 giờ ngày 29/11/2021 đã tìm thấy thi thể.
+ Bà Lê Thị Bữa, 79 tuổi ở thông Lý Tây, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn bị hụt chân té ngã tử vong khi bước xuống giường, lúc này nước ngập trong nhà khoảng 30cm.
+ Ông Hồ Văn Dũng, sinh năm 1975, ở thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, bị nước cuốn trôi mất tích lúc 13h15 ngày 30/11/2021.
- Về nhà ở: 08 nhà bị sập, 23.605 nhà bị ngập nước.
- Về giáo dục: 55 điểm trường bị ảnh hưởng.
- Về nông nghiệp: 176 ha lúa, 72 ha hoa màu; 3,2 tấn lúa bị ướt; 31,7 ha ruộng bị sa bồi, thủy phá.
- Về chăn nuôi: 1.250 con gia cầm bị nước cuốn trôi.
- Về thủy lợi: 1.540m kè, 17.143m kênh mương, 5.410m bờ sông, bờ suối, 26 đập bổi, đập tạm bị sạt lở, hư hỏng.
- Về giao thông: 5.522m đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng, 12.845 m3 đất đá, 09 cống bị hư hỏng.
 
Tổng thiệt hại sơ bộ 124 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương vẫn đang tiếp tục cập nhật thiệt hại.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay7,304
  • Tháng hiện tại269,633
  • Tổng lượt truy cập13,571,262
global slide list video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây