Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Thứ hai - 22/08/2016 18:36
Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
Điều 1. Ví trí, chức năng:
1. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 1660/QĐ-CTUBND ngày 22/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có địa chỉ tại 04 Thi Sách, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; được sử dụng công chức, viên chức, phương tiện, tài khoản và con dấu của Chi cục Thủy lợi, Đê điều và PCLB Bình Định để hoạt động.
3. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có chức năng tham mưu Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý nhà nước trong việc thực hiện Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo quy định của pháp luật.
2. Thường xuyên theo dõi nắm chắc các hoạt động về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Tiếp nhận, truyền tải chính xác chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, báo cáo của các cơ sở, tình hình diễn biến mưa, lũ, bão, hạn hán, sự cố công trình, tham mưu Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương đối phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống mưa lụt, bão, thiên tai xảy ra.
3. Chuẩn bị và báo cáo kịp thời theo yêu cầu, quy định của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.
4. Hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các địa phương chuẩn bị, triển khai, thực hiện kế hoạch, phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tập huấn diễn tập phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiên tai.
5. Quản lý công văn, giấy tờ, con dấu, vật tư dự trữ phòng chống lụt bão theo quy định của Nhà nước và thừa uỷ quyền của Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Chánh Văn phòng được phép ký các báo cáo nhanh, báo cáo xin điều động tàu cứu nạn khẩn cấp, giấy giới thiệu cử cán bộ Văn phòng đi công tác liên quan đến PCTT và TKCN.
6. Chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Tài liệu phục vụ hội nghị gửi trước  Ban chỉ huy PCTT và TKCN 01 ngày trừ trường hợp đột xuất.
7. Tổ chức trực ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chế độ 24/24 giờ từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm tại Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để nắm bắt thông tin về thời tiết, tàu thuyền bị nạn, sự cố do thiên tai, giúp Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Tổ chức bộ máy:
1. Lãnh đạo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng
- Chánh Văn phòng thường trực là Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT về toàn bộ các hoạt động của Văn phòng.
- Phó Chánh Văn phòng thường trực là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bãokiêm nhiệm, giúp việc cho Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng về nhiệm vụ được phân công.
2. Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có quyền huy động công chức, viên chức Chi cục Thủy lợi, Đê điều và PCLB để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Kinh phí hoạt động và quản lý tài chính, tài sản:
1. Kinh phí hoạt động của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh do ngân sách tỉnh cấp theo kế hoạch hàng năm, trong nguồn kinh phí của Chi cục Thủy lợi, Đê điều và PCLB.
2. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, sử dụng tài sản có hiệu quả, bảo đảm tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện đầy đủ chế độ tài chính, kế toán theo mquy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Chế độ làm việc:
1. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Chánh Văn phòng thường trực phân công và quy định trách nhiệm giải quyết công việc của các Phó Chánh văn phòng, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.
3. Chánh Văn phòng thường trực có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về tổ chức hoạt động của Văn phòng thường trực; xin ý kiến về những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Điều 6. Quan hệ công tác:
1. Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN  tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT:
a) Văn phòng thường trực chịu sự quản lý của Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chánh Văn phòng có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng và kết quả thực hiện nhiệm vụ để theo dõi chỉ đạo.
b) Văn phòng thường trực có mối quan hệ phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và  PTNT để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quy chế làm việc của Sở.
2. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chịu sự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Xem Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 02/6/2015
 
 
                                                                                                   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây