Bản tin dự báo nguồn nước hạn ngắn các sông khu vực Nam Trung Bộ từ ngày 01 - 15 tháng 5 năm 2021

Thứ bảy - 01/05/2021 10:07
Tình hình mưa, nguồn nước từ ngày 15 - 30 tháng 4 năm 2021
Từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, các tỉnh Bình Định đến Ninh Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; riêng ngày 20 - 22/4 có mưa rào và dông rải rác. Tỉnh Bình Thuận phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 20 - 23/4 có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa tuần qua tại các trạm theo các lưu vực sông trong khu vực ở bảng 1.

Bảng 1. Tổng lượng mưa từ ngày 15 - 30/4/2021
Tỉnh/
Lưu vực sông
Xu thế mưa Tổng lượng mưa
(mm)
So sánh với TBNN
Tỉnh Bình Định / Lưu vực sông An Hòa Không mưa, ngày nắng; riêng ngày 20-22/4 khu vực có mưa rào và dông rải rác. Phổ biến 10-30mm Cao hơn TBNN
Tỉnh Phú Yên/ Lưu vực sông Ba Không mưa, ngày nắng; riêng ngày 20-22/4 khu vực có mưa rào và dông rải rác. Phổ biến 50-70mm Cao hơn TBNN
Tỉnh Khánh Hòa/ Lưu vực sông Cái Nha Trang Không mưa, ngày nắng; riêng ngày 21-22/4 khu vực có mưa rào và dông rải rác. Dưới 20mm, thượng lưu phổ biến 45-65mm Cao hơn TBNN
Tỉnh Bình Thuận/
Lưu vực sông Lũy
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi; riêng ngày 20-23/4 khu vực có mưa rào và dông rải rác. Phổ biến 40-70mm Cao hơn TBNN
Tỉnh Bình Thuận/
Lưu vực sông La Ngà
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi; riêng ngày 20-23/4 khu vực có mưa rào và dông rải rác. Phổ biến 100-130mm Cao hơn TBNN
 
Từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, mực nước trên các sông chủ yếu ít biến đổi đến dao động nhỏ, riêng sông Cái Nha Trang, sông Lũy từ ngày 21 - 23/4 có dao động. Tổng lượng dòng chảy trên các sông từ Bình Định đến Bình Thuận ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ; riêng sông Cái Nha Trang và sông Lũy ở mức cao hơn TBNN, chi tiết bảng 2.

Bảng 2. Tổng lượng dòng chảy từ ngày 15 - 30/4/2021
Sông Trạm Yếu tố đo Thực đo
(106m3)
So sánh TBNN
(%)
An Lão An Hòa W 7,44 < 8,7
Ba Củng Sơn W 39,40 < 37,4
Cái Nha Trang Đồng Trăng W 48,47 > 51,4
Sông Lũy Sông Lũy W 11,09 > 87,7
La Ngà Tà Pao W 10,82 < 74,0
 
Dự báo tình hình mưa, nguồn nước từ ngày 01 - 15 tháng 5 năm 2021
Từ 01 - 15/5, các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận chủ yếu không mưa, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi; riêng các ngày từ 4 - 7/5 và 13 - 15/5 có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa tuần qua tại các trạm theo các lưu vực sông trong khu vực ở bảng 3.

Bảng 3. Tổng lượng mưa từ ngày 01 - 15/5/2021
Tỉnh/ Lưu vực sông Xu thế mưa Tổng lượng mưa
(mm)
So sánh với
TBNN
Tỉnh Bình Định / Lưu vực sông An Lão Từ 01-15/5, chủ yếu không mưa, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi;  riêng các ngày từ 4-7/5 và 13-15/5 có mưa rào và dông rải rác.
 
Từ 30-70 mm Cao hơn TBNN
Tỉnh Phú Yên/ Lưu vực sông Ba Từ 01-15/5, chủ yếu không mưa, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi;  riêng các ngày từ 4-7/5 và 13-15/5 có mưa rào và dông rải rác.
 
Từ 30-70 mm Cao hơn TBNN
Tỉnh Khánh Hòa/ Lưu vực sông Cái Nha Trang Từ 01-15/5, chủ yếu không mưa, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi;  riêng các ngày từ 4-7/5  và 13-15/5 có mưa rào và dông rải rác.
 
Từ 40-80 mm Cao hơn TBNN
Tỉnh Bình Thuận/
Lưu vực sông Lũy
Từ 01-15/5, chủ yếu không mưa, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi;  riêng các ngày từ 4-7/5 và 13-15/5 có mưa rào và dông rải rác.
 
Từ 50-100 mm Cao hơn TBNN
Tỉnh Bình Thuận/
Lưu vực sông La Ngà
Từ 01-15/5, chủ yếu không mưa, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi;  riêng các ngày từ 4-7/5 và 13-15/5 có mưa rào và dông rải rác.
 
Từ 50-120 mm, có nơi cao hơn Cao hơn TBNN
 
Từ ngày 01 - 15/5, mực nước trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận ít biến đổi đến dao động nhỏ, riêng các sông tỉnh Bình Thuận có dao động nhỏ đến dao động. Tổng lượng dòng chảy trên các sông ở mức thấp hơn đến xấp xỉ TBNN cùng kỳ, riêng sông Cái Nha Trang, sông Lũy ở mức cao hơn TBNN, chi tiết bảng 4.

Bảng 4. Tổng lượng dòng chảy từ ngày 01 - 15/5/2021
Sông Trạm Yếu tố đo Dự báo
(106m3)
So sánh TBNN
(%)
An Lão An Hòa W 6.17 > 24,3
Ba Củng Sơn W 40.56  < 41,2
Cái Nha Trang Đồng Trăng W 39.92 > 16,7
Sông Lũy Sông Lũy W 12.07  < 29,1
La Ngà Tà Pao W 14.00  < 67,1
 

Nguồn tin: Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây