Báo cáo tổng kết tình hình KTTV khu vực tỉnh Bình Định năm 2016, Quý 1 năm 2017 và Nhận định các tháng tới năm 2017

Thứ hai - 08/05/2017 20:53
Tình hình KTTV năm 2016
Khí tượng

Mùa khô năm 2016 (tháng 1 - 8): Từ tháng 1 đến giữa tháng 4 thời tiết khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa và đới gió đông bắc hoạt động trung bình đến mạnh; từ giữa tháng 4 đến tháng 8 chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam rãnh áp thấp, rìa đông nam áp thấp nóng phía tây và gió mùa tây nam hoạt động. Trên cao là rìa tây nam hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới.

Tổng lượng mư­a mùa khô năm 2016 phổ biến từ: 363.9 – 566.3mm ở vùng đồng bằng, vùng núi từ 733.6 – 963.2mm; phía nam tỉnh thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 66 – 134mm (đạt 76 – 85% tổng lượng mưa TBNN mùa khô), phía bắc tỉnh cao hơn 26 – 82mm, gây khô hạn diện rộng trong tỉnh. Số ngày mưa từ 59 – 91 ngày.

Mùa mưa năm 2016 (tháng 9 - 12) thời tiết khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa và đới gió Đông bắc hoạt động, rìa phía bắc rãnh áp thấp; trên cao là rìa tây nam hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới, có ngày còn chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao.

Tổng lượng mưa toàn mùa phổ biến từ 1994.2 – 3368.0mm; cao hơn TBNN cùng kỳ từ 330 – 1384mm (đạt từ 120 – 190% tổng lượng mưa TBNN cùng kỳ). Tổng số ngày mưa từ 69 - 101 ngày.

Hiện tượng thời tiết đặc biệt:
Gió tây khô nóng: Nắng nóng đã xuất hiện từ giữa tháng 4 (ngày 10/4) và kết thúc đầu tháng 9: ở phía bắc tỉnh ngày (8/9), phía nam tỉnh ngày (10/9). Tổng số ngày nắng nóng: Qui Nhơn 50 ngày, An Nhơn 85 ngày, Hoài Nhơn 87 ngày.

Bão và áp thấp nhiệt đới: Năm 2016 có 10 cơn bão và 08 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông:

Mùa khô năm 2016 có 05 ATNĐ và 03 cơn bão hoạt động trên biển Đông; trong đó:
- Cơn bão số 1 (ngày 25 – 28/7) đổ bộ vào các tỉnh Thái Bình – Ninh Bình vào sáng ngày 28/7.
- Cơn bão số 3 (ngày 15 – 19/8) đổ bộ vào khu vực Hải Phòng – Thái Bình chiều và đêm ngày 19/8.

Mùa mưa năm 2016 có 03 ATNĐ và 07 cơn bão hoạt động trên biển Đông. Trong đó:
- Tháng 9: có 2 cơn bão số 4 và 5 hoạt động trên biển Đông, trong đó cơn bão số 4 đổ bộ vào các tỉnh Quảng Nam – Quảng Ngãi sáng ngày 14/9.
- Tháng 10:  có 3 cơn bão số 6, 7, 8 và ATNĐ số10 hoạt động trên biển Đông, trong đó ATNĐ 10 đổ bộ vào Quảng Trị - Thừa Thiên Huế sáng ngày 14/10; cơn bão số 7 đi vào vùng biển Quảng Ninh và đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) chiều ngày 19/10.
- Tháng 11: có ATNĐ số11 và cơn bão số 9 hoạt động trên biển Đông, trong đó ATNĐ 11 đổ bộ vào các tỉnh Bình Thuận- Vũng Tàu sáng ngày 5/11.
- Tháng 12: có ATNĐ số12 và cơn bão số 10 hoạt động trên biển Đông nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Không khí lạnh: Năm 2016 có nhiều đợt không khí lạnh ảnh h­ưởng đến Bình Định. Mùa khô năm 2016 có 16 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bình Định (chủ yếu từ tháng 1 – 4). Hầu hết các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bình Định đã gây ra mưa và mưa rào. Từ tháng 5 đến tháng 8 không có không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bình Định.

Mùa mưa 2016 có 12 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bình Định:
- Tháng 9 không có không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bình Định.
- Tháng 10 có 01 đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến Bình Định vào thời kỳ cuối.
- Tháng 11 có 05 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bình Định.
- Tháng 12 có 06 đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến Bình Định.
Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bình Định kết hợp với hoàn lưu của bão hoặc nhiễu động trong đới gió Đông trên cao đều gây mưa trên diện rộng. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển có ngày cấp 4 - 5, ngoài khơi cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động đến động mạnh.

Tổng lượng mưa cả năm 2016 phổ biến từ 2392.6 – 3504.7mm, riêng An Hòa 4331.2mm, cao hơn TBNN cùng kỳ từ 143 – 1414mm (đạt 106 – 168% tổng lượng mưa TBNN cùng kỳ). Tổng số ngày mưa từ 110 - 192 ngày.

Mùa mưa năm 2016 khu vực Bình Định có 5 đợt mưa lớn gây lũ:
Đợt 1. Từ ngày 1 – 5/11/2016 khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng của rìa nam áp cao lạnh lục địa tăng cường, rìa bắc rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục 6 - 80N, kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên khu vực tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to và dông.
Đợt 2. Từ ngày 29/11 – 4/12/2016 khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng của rìa nam áp cao lạnh lục địa tăng cường, rìa phía bắc rãnh áp thấp kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Đợt 3. Từ ngày 5 – 9/12/2016 khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng của rìa nam áp cao lạnh lục địa tăng cường, rìa phía bắc rãnh áp thấp kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Đợt 4. Đợt mưa lũ từ ngày 11 – 13/12/2016: khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng của rìa nam áp cao lạnh lục địa tăng cường, rìa phía bắc rãnh áp thấp kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt 129.4 - 267.0mm.
Đợt 5. Đợt mưa lũ từ ngày 14 – 17/12/2016 (Đây là đơt mưa gây lũ đặc biệt lớn).
Từ ngày 14 – 17/12/2016 khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng của rìa nam áp cao lạnh lục địa tăng cường, rìa phía bắc rãnh áp thấp kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt 252 - 611mm. đỉnh lũ ở mức báo động III và trên BĐ III, riêng hạ lưu sông Kôn tại Thạnh Hòa đạt 9.52m trên BĐ III 1.52m, (xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 2013: 9.68m). Gây ngập lụt trầm trọng nhất trong thời gian qua, gây nhiều thiệt hại cho nhân dân và các công trình giao thông, thủy lợi... trên địa bàn tỉnh Bình Định (11/11 huyện, thành phố bị ngập sâu từ 0.5 -1.5, có nơi trên 1.5m).

Nhiệt độ trung bình năm 2016 khu vực Bình Định từ 26.7 – 27.40C (cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0.2 – 0.70C); Nhiệt độ cao nhất  40.50C xảy ra trong tháng 4 tại Hoài Nhơn; Nhiệt độ thấp nhất 16.00C xảy ra trong tháng 1 tại Hoài Nhơn và tháng 2 tại An Nhơn.

Tổng số giờ nắng từ 2330.7 – 2497.0 giờ. (cao hơn TBNN cùng kỳ từ 33 – 70giờ, riêng An Nhơn xấp xỉ TBNN). Tổng lượng bốc hơi từ 1055.2 – 1245.3mm, (cao hơn TBNN cùng kỳ từ 20 - 99mm). Độ ẩm trung bình từ 81 - 83%, (xấp xỉ TBNN, riêng Quy Nhơn cao hơn 2%). Độ ẩm thấp nhất 40% xảy ra tại tại Hoài Nhơn ngày 13/4, tại Quy Nhơn ngày 24/6.
 
Thủy văn
Mực nước mùa khô năm 2016 trên các sông trong tỉnh ít biến đổi và có xu thế giảm chậm; riêng thời kỳ cuối của những tháng (5, 6 và 8) mực nước dao động và có lũ nhỏ ở thời kỳ cuối tháng 6. Mùa lũ năm 2016 vào tháng 9 và tháng 10 mực nước trên các sông trong tỉnh chủ yếu ít biến đổi đến dao động nhỏ, đan xen có những đợt lũ nhỏ (trên dưới báo động I); tháng 11 và tháng 12 đã xuất hiện liên tục 4 đến 5 đợt lũ lớn ở mức báo động II- III và trên báo động III, trong đó sông Kôn đã xuất hiện lũ đặc biệt lớn. Mực nước bình quân năm trên các sông cao hơn năm ngoái cùng kỳ từ 0.06 - 0.12m và thấp hơn TBNN từ 0.16 - 0.41m.

Mùa khô (từ tháng 01 đến tháng 8): Mực nước mùa khô năm 2016 trên các sông trong tỉnh ít biến đổi và có xu thế giảm chậm; riêng thời kỳ cuối của những tháng (5, 6 và 8) mực nước dao động và có lũ nhỏ ở thời kỳ cuối tháng 6. Mực nước bình quân mùa khô năm 2016 trên sông An Lão trạm An Hòa 19.16m thấp hơn năm ngoái và TBNN cùng kỳ từ 0.07- 0.26m; sông Kôn tại trạm Vĩnh Sơn 68.57m thấp hơn năm ngoái và TBNN cùng kỳ từ 0.05 - 0.49m; tại Bình Nghi 13.75m thấp hơn năm ngoái và TBNN cùng kỳ từ 0.22 - 0.46m, gây nên hạn hán trên diện rộng các huyện trong tỉnh. Mực nước thấp nhất mùa khô năm 2016:
- Trạm An Hòa- sông An Lão: 18.96m (21/8) xấp xỉ năm ngoái và thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 0.15 - 0.20m.
- Trạm Bình Nghi- sông Kôn: 13.37m (19(2)/8) thấp hơn năm ngoái và TBNN cùng kỳ từ 0.40 - 0.55m.

Mùa lũ (từ tháng 9 đến  tháng 12): Mùa lũ năm 2016 vào tháng 9 và tháng 10 mực nước trên các sông trong tỉnh chủ yếu ít biến đổi đến dao động nhỏ, đan xen có những đợt lũ nhỏ (trên dưới báo động I); tháng 11 và tháng 12 đã xuất hiện liên tục 5 đợt lũ lớn ở mức báo động II - III và trên báo động III, trong đó sông Kôn đã xuất hiện lũ đặc biệt lớn. Mực nước bình quân mùa lũ trên các sông cao hơn năm ngoái cùng kỳ và TBNN phổ biến từ 0.05 - 0.75m (riêng sông Lại Giang tại Bồng Sơn thấp hơn TBNN 0.59m; sông Kôn tại Vĩnh Sơn thấp hơn TBNN 0.26m; sông Hà Thanh tại Vân Canh thấp hơn TBNN 0.12m). 

Mực nước cao nhất trong mùa lũ:
- Trên sông An Lão tại An Hoà đạt 24.14m (ngày 08/12(2)); trên sông Lại Giang tại Bồng Sơn đạt 8.40m (ngày 15/12);
- Trên sông Kôn tại Vĩnh Sơn đạt 74.42m (ngày 15/12); tại Bình Nghi đạt 18.86m (ngày 16/12); tại Thạnh Hoà đạt 9.52m (ngày 16/12);
- Trên sông Hà Thanh tại Vân Canh đạt 44.40m (ngày 16/12); tại Diêu Trì đạt 5.95m (ngày 16/12).

Tháng 9: Mực nước các sông trong tỉnh thời kỳ đầu và cuối ít biến đổi đến dao động nhỏ, thời kỳ giữa dao động và có lũ nhỏ.
Tháng 10: Mực nước các sông trong tỉnh thời kỳ đầu ít biến đổi đến dao động nhỏ, thời kỳ giữa và cuối dao động và có lũ nhỏ.
Tháng 11: Mực nước các sông trong tỉnh thời kỳ đầu và cuối có lũ, đỉnh lũ ở mức báo động II – III, có nơi trên báo động III; thời kỳ giữa ít biến đổi đến dao động nhỏ.
Tháng 12: Mực nước các sông trong tỉnh thời kỳ đầu và giữa xuất hiện liên tục 4 đợt lũ lớn ở mức báo động II - III và trên báo động III, trong đó sông Kôn xuất hiện lũ đặc biệt lớn; thời kỳ cuối mực nước có xu thế giảm chậm.

- Đợt lũ từ  01 - 06/11/2016: Do ảnh hưởng của rìa nam áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp rìa bắc rãnh thấp có trục 6 - 80N, trên cao chịu ảnh hưởng nhiễu động trong đới gió đông, nên từ ngày 01/11 khu vực tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to. Mực nước các sông từ đêm 01/11 lên nhanh và xuất hiện một đợt lũ trên các sông trong tỉnh. Các sông phía bắc tỉnh đỉnh lũ ở mức báo động I - II; các sông phía nam tỉnh đỉnh lũ ở mức báo động II - III và trên III. Đỉnh lũ cao nhất trên các sông như sau:
  Sông An Lão: tại An Hòa là 22.44m trên BĐI là 0.44m lúc 16giờ ngày 01/11;
  Sông Lại Giang: tại Bồng Sơn là 6.78m trên BĐI là 0.78m lúc 12giờ ngày 02/11;
  Sông Kôn: tại Vĩnh Sơn là 72.97m trên BĐII là 0.47m lúc 10giờ ngày 02/11; tại Bình Nghi là 17.28m dưới BĐIII là 0.22m lúc 4giờ ngày 03/11; tại Thạnh Hòa là 8.25m trên BĐIII là 0.25m lúc 11giờ ngày 03/11.
  Sông Hà Thanh: tại Vân Canh là 44.29m trên BĐII là 0.29m lúc 5giờ ngày 03/11; tại Diêu Trì là 5.93m trên BĐIII là 0.43m lúc 8giờ ngày 03/11.


- Đợt lũ từ 29/11 - 04/12/2016: Do ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Nên từ ngày 29/11 đến ngày 04/12 khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng  mưa phổ biến từ 240mm đến 490mm, riêng An Hòa 817mm. Mực nước các sông từ đêm 29/11 lên nhanh và xuất hiện một đợt lũ trên các sông trong tỉnh. Đỉnh lũ cao nhất các sông phổ biến ở mức báo động II - III và trên III. Đỉnh lũ cao nhất trên các sông như sau:
  Sông An Lão: tại An Hòa 23.84m (lúc 02giờ 01/12) trên BĐII 0.84m;
  Sông Lại Giang: tại Bồng Sơn 7.82m (lúc 11giờ 01/12) dưới BĐIII 0.18m;
  Sông Kôn: tại Vĩnh Sơn 73.38m (lúc 06giờ 01/12) dưới BĐIII 0.62m; tại Bình Nghi 17.64m (lúc 13giờ 01/12) trên BĐIII 0.14m); tại Thạnh Hòa 8.55m (lúc 22giờ 01/12) trên BĐIII 0.55m;
  Sông Hà Thanh: tại Vân Canh 43.56m (lúc 10giờ 01/12) dưới BĐII 0.44m; tại Diêu Trì 5.47m (lúc 15 giờ 01/12) dưới BĐIII 0.03m.
 
- Đợt lũ từ 05/12 - 09/12/2016: Do ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Nên từ ngày 05 đến ngày 09/12 khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng  mưa phổ biến từ 150mm đến 450mm. Mực nước các sông từ ngày 05/12 lên nhanh và xuất hiện một đợt lũ kép trên các sông trong tỉnh; riêng sông Kôn tại Vĩnh Sơn mực nước lũ xuất hiện rất nhiều đỉnh. Đỉnh lũ cao nhất các sông phổ biến ở mức báo động II - III và trên III. Đỉnh lũ cao nhất trên các sông như sau:
  Sông An Lão: tại An Hòa 24.14m (lúc 05giờ 08/12) trên BĐIII 0.14m;
  Sông Lại Giang: tại Bồng Sơn 7.01m (lúc 05giờ 07/12) xấp xỉ báo động II;
  Sông Kôn: tại Vĩnh Sơn 72.25m (lúc 07giờ 08/12) dưới BĐII 0.25m; tại Bình Nghi 17.25m (lúc 04giờ 07/12) dưới BĐIII 0.25m); tại Thạnh Hòa 8.33m (lúc 10giờ 07/12) trên BĐIII 0.33m;
  Sông Hà Thanh: tại Vân Canh 42.74m (lúc 01giờ 07/12) trên BĐI 0.24m; tại Diêu Trì 4.60m (lúc 07giờ 07/12) trên BĐII 0.10m.

- Đợt lũ từ 11/12 - 17/12/2016: Do ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Nên từ ngày 11 đến ngày 17/12 khu vực tỉnh Bình Định đã có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 380mm đến 780mm. Mực nước các sông từ ngày 12/12 lên nhanh và xuất hiện một đợt lũ kép trên các sông trong tỉnh, riêng sông Kôn gây lũ đặc biệt lớn; Đỉnh lũ cao nhất các sông đều trên báo động III.
BẢNG SỐ LIỆU ĐẶC TRƯNG TRẬN LŨ KÉP NGÀY 11 - 17/12/2016
(theo số liệu điện báo)
Trạm Sông Chân lũ lên Đỉnh lũ  
Biên độ lũ
 
(m)
Cường suất lũ lên lớn nhất
(m/giờ)
Thời gian xuất hiện chân lũ Mực nước chân lũ (m) Thời gian xuất hiện đỉnh lũ Mực nước đỉnh lũ (m)  
So với
 cấp BĐ
(m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
An Hoà An Lão 09h14/12 21.03 13h15/12 24.14 > BĐIII: 0.14 3.11 0.70
Bồng Sơn Lại Giang 16h14/12 4.03 22h15/12 8.40 > BĐIII: 0.40 4.37 1.01
Vĩnh Sơn Kôn 13h11/12
04h15/12
69.71
70.13
20h12/12
16h15/12
71.02
74.42
≈ BĐ I
> BĐIII: 0.42
1.31
4.29
0.24
2.11
Bình Nghi 01h11/12
03h14/12
15.15
15.85
17h12/12
15h/16/12
17.10
18.86
< BĐII:  0.40
> BĐIII: 1.36
1.95
3.01
0.22
0.34
Thạnh Hoà 13h11/12
19h14/12
6.42
7.36
22h12/12
19h16/12
8.22
9.52
> BĐIII: 0.22
> BĐIII: 1.52
1.80
2.16
0.17
0.15
Vân Canh Hà Thanh 10h14/12 41.37 10h16/12 44.40 > BĐII:  0.40 3.03 0.87
Diêu Trì 10h14/12 3.15 14h16/12 5.95 > BĐIII: 0.45 2.80 0.35
 


Đỉnh lũ cao nhất trên các sông trong đợt lũ kép như sau:
 - Sông An Lão: tại An Hòa 24.14m (lúc 13giờ 15/12) trên BĐIII 0.14m;
 - Sông Lại Giang: tại Bồng Sơn 8.40m (lúc 22giờ 15/12) trên BĐIII 0.40m;
 - Sông Kôn: tại Vĩnh Sơn 74.42m (lúc 16giờ 15/12) trên BĐIII 0.42m; tại Bình Nghi 18.86m (lúc 15giờ 16/12) trên BĐIII 1.36m); tại Thạnh Hòa 9.52m (lúc 19giờ 16/12) trên BĐIII 1.52m; thấp lũ lịch sử năm 2013 0.16m
 - Sông Hà Thanh: tại Vân Canh 44.40m (lúc 10giờ 16/12) trên BĐII 0.40m; tại Diêu Trì 5.95m (lúc 14giờ 16/12) trên BĐIII 0.45m.
 
Tình hình KTTV quý 1 năm 2017
Quí I năm 2017 thời tiết khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa và đới gió đông bắc hoạt động trung bình đến mạnh, trên cao là rìa phía tây nam hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Trong quí I/2017 không có bão, ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, có 14 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bình Định. Hầu hết các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bình Định đã gây ra mưa và mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển có lúc cấp 4 - 5, giật cấp 6; ngoài khơi cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động đến động mạnh.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 164.8 - 400.2mm; nhìn chung cao hơn TBNN cùng kỳ từ 53 – 184mm. Số ngày mưa từ 33 - 52 ngày.

Nhiệt độ trung bình toàn quí từ: 23.7 – 24.9°C; (cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0.2 - 0.7°C); Nhiệt độ cao nhất: 33.0°C ( xảy ra trong tháng 3 tại Hoài Nhơn); Nhiệt độ thấp nhất: 16.1°C (xảy ra trong tháng 2 tại Hoài Nhơn).

Tổng số giờ nắng: từ 454.6 – 525.0giờ; thấp hơn TBNN cùng kỳ 44 - 118giờ. Tổng lượng bốc hơi: từ 176.2 – 249.1mm; cao hơn TBNN cùng kỳ từ 10 – 42mm, riêng Quy Nhơn thấp hơn TBNN cùng kỳ 16mm. Độ ẩm trung bình:  từ 81 - 87% phía nam tỉnh xấp xỉ TBNN cùng kỳ, phía bắc tỉnh cao hơn TBNN cùng kỳ 4%.

Mực nước các sông trong tỉnh quí I/2017 nhìn chung ít biến đổi đến dao động nhỏ; riêng thời kỳ cuối của tháng 1 và thời kỳ giữa tháng 2 mực nước có dao động. Mực nước bình quân quí I/2017 trên các sông trong tỉnh cao hơn năm ngoái cùng kỳ từ 0.40 - 0.45m và thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 0.10- 0.20m (riêng sông An Lão tại An Hòa cao hơn TBNN cùng kỳ 0.15m).

Nhận định bổ sung tình hình KTTV mùa khô (từ nay đến hết tháng 8) và sơ bộ mùa mưa năm 2017
Khí t­ượng
Hiện tượng ENSO: trên 50% khả năng xuất hiện El Nino vào nửa cuối năm 2017. Theo các dự báo mới nhất thì đa số các Cơ quan dự báo khí hậu trên thế giới đều cho rằng, hiện tượng ENSO sẽ có xu hướng chuyển sang trạng thái El Nino từ nửa cuối năm 2017 và nếu vậy, sẽ là năm thứ 3 liên tiếp xuất hiện El Nino chỉ sau một thời kỳ tương đối ngắn chuyển sang trạng thái La Nina.

Từ nay đến hết mùa khô năm 2017, không khí lạnh hầu như không còn ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Bình Định.

Nếu hiện tượng ENSO chuyển sang trạng thái El Nino vào nửa cuối năm 2017, sẽ tác động theo hướng giảm sự hoạt động của bão và ATNĐ trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, tác động này chỉ rõ rệt vào nửa cuối mùa bão. Dự báo trong năm 2017 số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, nhiều hơn so với TBNN (TBNN khoảng 12 - 13cơn). Hoạt động của bão sẽ nhiều hơn so với TBNN vào nửa đầu mùa bão trên khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo có khoảng 3 - 4 cơn bão, ATNĐ đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, ít hơn so với TBNN (TBNN 5 - 6 cơn); trong đó khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp khoảng 1 cơn. Ngoài ra, tính bất quy luật của bão sẽ tăng cao vào những năm chịu tác động của El Nino.

Từ nay đến hết tháng 8 các hiện tượng dông, sét, tố lốc sẽ xuất hiện gia tăng về tần suất trên phạm vi toàn tỉnh.

Nắng nóng xuất hiện cục bộ trong tháng 4 sau đó mở rộng dần và có khả năng không gay gắt và kéo dài; kết thúc vào khoảng cuối tháng 8 ở phía bắc tỉnh và đầu tháng 9 ở phía nam tỉnh, trong đó tháng 7 và 8 gió mùa Tây nam hoạt động mạnh nên có khả năng xảy ra nhiều đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài.
 
Từ nay đến hết tháng 8 là thời kỳ ít mưa ở khu vực Bình Định, trong đó khoảng cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 có khả năng xảy ra 1 đợt mưa trên diện rộng nhưng lượng mưa không lớn, phổ biến từ 50 - 100mm. Tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp TBNN cùng kỳ (TBNN vùng đồng bằng từ 300 – 400mm, vùng núi từ 600 – 700mm). Mùa mưa 2017 lượng mưa trên địa bàn tỉnh Bình Định khả năng ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 15 – 30% (lượng mưa TBNN mùa mưa ở vùng đồng bằng phía nam tỉnh từ 1200 - 1500mm, vùng núi và phía bắc tỉnh từ 1600 - 2200mm). Các đợt mưa lớn diện rộng tập trung chủ yếu vào tháng X và XI

Từ nay đến hết tháng 8 nhiệt độ trung bình khả năng ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0.5 – 1.00C, phổ biến từ: 29.0 – 30.00C (TBNN: 28.5 – 29.50C ); Nhiệt độ cao nhất: 38.0 – 40.00C; Nhiệt độ thấp nhất: 22.0 – 24.00C, xảy ra trong thời kỳ đầu vụ. Nền nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 25.5 – 26.5°C ở mức cao hơn so với TBNN từ 0.5 – 1.0°C (TBNN: 25.1 - 26.2°C).

Thuỷ văn
Mực nước các sông trong tỉnh từ tháng 4 đến tháng 8 ít biến đổi, có xu thế giảm chậm và duy trì ở mức thấp (riêng cuối tháng 5, đầu tháng 6 mực nước các sông trong tỉnh có dao động). Mực n­ước thấp nhất khả năng xảy ra vào tháng 4, tháng 8. Mực nước bình quân vụ hè thu trên các sông khả năng xấp xỉ đến thấp hơn TBNN cùng kỳ 0.05 - 0.30m. (TBNN trạm An Hoà: 1933cm; TBNN trạm Bình Nghi: 1417cm).

Mùa lũ 2017 trên các sông xuất hiện phù hợp với quy luật nhiều năm, đỉnh lũ năm trên các sông tương đương mức TBNN; một số sông suối nhỏ và thượng lưu các sông vẫn xuất hiện lũ lớn. Đỉnh lũ cao nhất trên các sông trong tỉnh khả năng ở mức báo động II – III, có nơi cao hơn báo động III. Đề phòng khả năng xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối trong tỉnh. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ cao nhất năm trên các sông khả năng xuất hiện vào tháng X, tháng XI.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập76
  • Hôm nay12,830
  • Tháng hiện tại308,664
  • Tổng lượt truy cập12,086,164
global slide list video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây