Văn bản theo lĩnh vực: Thủy lợi

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 40/2023/NĐ-CP 26/06/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
2 03/2022/NĐ-CP 05/01/2022 Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
3 1978/QĐ-TTg 23/11/2021 Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
4 2811/QĐ-UBND 04/07/2021 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục phân loại đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
5 96/2018/NĐ-CP 29/06/2018 Nghị định Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
6 64/2020/QĐ-UBND 16/09/2020 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định
7 23/2020/NĐ-CP 23/02/2020 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
8 3293/QĐ-UBND 12/09/2019 Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục và phân loại đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định
9 05/2019/TT-BNNPTNT 01/05/2019 Thông tư Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
10 14/2019/TT-BNNPTNT 29/10/2019 Thông tư ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn.
11 53/2019/NĐ-CP 16/06/2019 Nghị định Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
12 24/2019/QĐ-TTg 10/07/2019 Quyết định Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
13 65/2019/NĐ-CP 17/07/2019 Nghị định sửa đôi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCTT, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều
14 67/2018/NĐ-CP 13/05/2018 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
15 114/2018/NĐ-CP 03/09/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
16 05/2018/TT-BNNPTNT 14/05/2018 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
17 939/QĐ-UBND 22/03/2018 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
18 129/2017/NĐ-CP 15/11/2017 Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
19 112/2008/NĐ-CP 19/10/2008 Nghị định về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi
20 104/2017/NĐ-CP 13/09/2017 Nghị định Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
21 139/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống lụt bão
22 08/2017/QH14 18/06/2017 Luật Thủy lợi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây