Văn bản theo lĩnh vực: Lĩnh vực khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 18/2023/QH15 19/06/2023 Luật Phòng thủ dân sự
2 13/2018/NĐ-CP 22/01/2018 Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
3 29/2018/QH14 14/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
4 05/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
5 04/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân
6 72/2020/QH14 16/11/2020 Luật Bảo vệ môi trường
7 1558/QĐ-BNN-TCLN 12/04/2021 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020
8 12/2021/QĐ-TTg 23/03/2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
9 3832/QĐ-UBND 16/09/2020 Quyết định Ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Định
10 72/2020/NĐ-CP 29/06/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
11 51/2019/QH14 24/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
12 47/2014/QH13 15/06/2014 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
13 29/2020/TT-BQP 09/03/2020 Thông tư Quy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
14 63/2019/NĐ-CP 10/07/2019 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
15 42/2013/QH13 24/11/2013 Luật tiếp công dân
16 59/2019/NĐ-CP 30/06/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
17 36/2018/QH14 19/08/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng
18 09/2018/TT-BNNPTNT 12/08/2018 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban hành
19 38/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
20 30/2017/QĐ-TTg 06/07/2017 Quyết định Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
21 05/2016/TT-BKHĐT 05/06/2016 Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây