Văn bản theo lĩnh vực: Hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 30/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2023 số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
2 66/2023/NĐ-CP 24/08/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
3 59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
4 06/2022/QH15 15/06/2022 Luật thi đua, khen thưởng năm 2022
5 10/2017/QH14 20/06/2017 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
6 107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
7 61/2018/NĐ-CP 01/06/2018 Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/20218 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
8 67/2020/QH14 13/11/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
9 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
10 63/2020/QH14 18/06/2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
11 80/2015/QH13 22/06/2015 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
12 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
13 81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
14 15/2012/QH13 20/06/2012 Luật Xử lý vi phạm hành chính
15 2138/QĐ-UBND 23/06/2016 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Thủy lợi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây