Nhận định tình hình khí tượng thủy văn mùa từ tháng 7 - 12 năm 2022

Thứ năm - 16/06/2022 09:14
Tóm tắt tình hình khí tượng thủy văn tháng 4 - 5 năm 2022
Tháng 4 - 5/2022 thời tiết khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa hoạt động đới gió đông bắc đến đông cường độ trung bình, từ nửa cuối tháng 5 chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp, đới gió nam đến tây nam cường độ trung bỉnh đến mạnh, trên cao là rìa tây nam hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Tháng 4 - 5/2022 không có ATNĐ, bão hoạt động trên biển Đông, có khoảng 6 đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến khu vực Bình Định.

Tháng 4 - 5/2022 khu vưc Bình Định có tổng lượng mưa phổ biến từ 196,8 - 372,0mm, (nhìn chung cao hơn TBNN cùng kỳ từ 66 - 145mm, riêng Vĩnh Sơn thấp hơn TBNN 15mm). Số ngày mưa từ 19 - 33 ngày.

Nhiệt độ trung bình tháng 4 - 5/2022 từ 26,9 - 27,9°C (thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 0,6 - 0,9°C); Nhiệt độ cao nhất 37,4°C (xảy ra ngày 14 tháng 5 năm 2022 tại Hoài Nhơn); Nhiệt độ thấp nhất 19,3°C (xảy ra ngày 8 tháng 4 năm 2022 tại An Nhơn).

Độ ẩm trung bình từ 79 - 82% (thấp hơn TBNN cùng kỳ khoảng 1%). Tổng số giờ nắng từ 413,8 - 483,0giờ (thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 54 - 100giờ). Tổng lượng bốc hơi từ 168,0 - 207,6mm (thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 4 - 16mm).

Mực nước các sông trong tỉnh tháng 4 đến tháng 5 nhìn chung ít biến đổi đến dao động nhỏ, riêng thời kỳ đầu tháng 4 dao động và xuất hiện lũ nhỏ và thời kỳ cuối tháng 5 đan xen có ngày có dao động.

Mực nước bình quân từ tháng 4 đến tháng 5 trên sông An Lão tại An Hòa 19,33m cao hơn năm ngoái cùng kỳ 0,25m và xấp xỉ TBNN cùng kỳ. Lượng dòng chảy trên sông An Lão tại An Hòa cao hơn năm ngoái cùng kỳ 88% và xấp xỉ TBNN cùng kỳ. Sông Kôn tại Vĩnh Sơn 68,62m thấp hơn năm ngoái và TBNN cùng kỳ từ 0,08 - 0,33m, tại Bình Nghi 12,56m thấp hơn năm ngoái và TBNN cùng kỳ từ 0,10 - 1,51m.
 
Nhận định xu thế thời tiết, thủy văn từ tháng 7 - 12 năm 2022
Hiện tượng ENSO: Dự báo ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 55 - 65%.

Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:
Từ nay đến hết năm 2022, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 10 - 12 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 04 - 06 cơn, ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (TBNN khoảng từ 12 - 14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp khoảng từ 05 - 07 cơn), trong đó khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp 1 - 2 cơn. Đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông.

Cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét từ nay đến hết tháng 8/2022 trên phạm vi toàn tỉnh.

Nhiệt độ và nắng nóng:
Nhiệt độ trung bình khu vực Bình Định:
- Tháng 7/2022 ở mức xấp xỉ TBNN (TBNN tháng 7 từ 29,0 - 30,10C);
- Tháng 8 - 9/2022 ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,50C (Nhiệt độ TBNN từ tháng 8 - 9 từ 28,1 - 29,40C);
- Từ tháng 10-12/2022 phổ biến ở mức thấp hơn TBNN khoảng 0,50C (Nhiệt độ TBNN từ tháng 10 - 12 từ 24,6 - 25,60C).

Nhiệt độ cao nhất từ 38 - 40°C (xảy ra trong tháng 7 - 8); Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22°C (xảy ra trong tháng 12).

Tình hình mưa:
- Tháng 7/2022, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn TBNN từ 5 - 15% với xác suất khoảng 60% (Lượng mưa TBNN tháng 7 vùng đồng bằng 50 - 100mm, vùng núi từ 120 - 160mm);
- Tháng 8-9/2022, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với TBNN với xác suất khoảng 60% (Lượng mưa TBNN tháng 8-9  vùng đồng bằng từ 320 - 400mm, vùng núi 500mm);
- Tháng 10/2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 30 - 60%, với xác suất khoảng 70 - 90% (Lượng mưa TBNN tháng 10 từ 450 - 600mm, riêng vùng núi phía bắc tỉnh 700mm);
- Tháng 11/2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 15 - 35%, có nơi trên 40% so với TBNN cùng thời kỳ với xác suất khoảng 70 - 90% (Lượng mưa TBNN tháng 11 từ 450 - 580mm, riêng vùng núi phía bắc tỉnh 780mm);
- Tháng 12/2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN từ 10 - 30%, với xác suất khoảng 60 - 80% (Lượng mưa TBNN tháng 12 từ 150 - 230mm, riêng vùng núi 390mm).

Thủy văn
Tháng 7 đến tháng 8 mực nước các sông ít biến đổi đến dao động nhỏ. Từ tháng 9 đến tháng 12 mực nước các sông dao động và khả năng xuất hiện 2 - 3 đợt lũ lớn, đỉnh lũ cao nhất ở mức báo động 2 - 3, có nơi trên báo động 3.

Mực nước bình quân trên các sông trong tỉnh nhìn chung thấp hơn đến xấp xỉ TBNN cùng kỳ, riêng sông Kôn tại Vĩnh Sơn từ tháng 10 đến tháng 12 cao hơn TBNN cùng kỳ.

Lượng dòng chảy trên sông An Lão tại An Hòa thấp hơn TBNN cùng kỳ, riêng tháng 9 xấp xỉ TBNN cùng kỳ.
 
Bảng dự báo mực nước trung bình tháng các trạm (đơn vị cm)
 
Trạm
 
Sông
Dự báo
3 tháng đầu 3 tháng cuối
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10- 12/2022
An Hoà An Lão 19,10
<TBNN 0,17m
19,00
<TBNN 0,27m
19,40
Xấp xỉ TBNN
20,50
<TBNN 0,35m
Vĩnh Sơn Kôn 68,60
<TBNN 0,31m
68,70
<TBNN 0,24m
68,90
<TBNN 0,16m
69,80
>TBNN 0,25m
Bình Nghi 12,45
<TBNN 1,63m
12,40
<TBNN 1,67m
13,30
<TBNN 0,91m
14,10
<TBNN 0,70m
 
Nguồn nước:
Tổng lượng nước trên lưu vực sông An Lão tính đến trạm An Hòa Tháng 7, tháng 8 thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ từ 35 - 54%, Tháng 9 xấp xỉ TBNN cùng kỳ, Tháng 10 đến tháng 12 thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ khoảng 69%.
 
Bảng dự báo lưu lượng và tổng lượng nước trung bình tháng trạm An Hòa
 
Trạm
 
Sông
 
Yếu tố
Dự báo
3 tháng đầu 3 tháng cuối
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10- 12/2022
An Hoà An Lão Q (m3/s)
W (106 m3)
Tỉ lệ
4,42
11,8
<TBNN 35%
3,12
8,36
<TBNN 54%
9,23
23,9
Xấp xỉ TBNN
111
882
<TBNN 69%
 
Hải văn:
Mực nước ven biển chủ yếu dao động theo thủy triều và ở mức trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Trên vùng biển phía Nam cần lưu ý đề phòng sóng lớn cao từ 2,0 - 3,0m do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, trên vùng biển Bắc và Trung Bộ sóng lớn chủ yếu do ảnh hưởng bão và áp thấp nhiệt đới.

Chú ý Các đợt nắng nóng diện rộng tập trung từ nay đến hết tháng 8, khả năng mưa ít, bốc hơi lớn, dòng chảy trên các sông suối tiếp tục xuống thấp, Cần có các biện pháp sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm trong sản xuất, sinh hoạt. Cần chủ động trong công tác phòng, chữa cháy, đặc biệt công tác phòng chống cháy rừng.

Bản tin nhận định khí tượng thủy văn thời hạn mùa tiếp theo được phát hành vào ngày 15 tháng 8 năm 2022.
 

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây