Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định

https://pcttbinhdinh.gov.vn


Thông báo khí tượng thủy văn tuần 02 tháng 5 năm 2023

Tóm tắt tình hình KTTV từ ngày 01 - 10 tháng 5 năm 2023
Trong tuần có một bão, áp thấp nhiệt đới (XTNĐ) hoạt động trên Biển Đông nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta, có 01 đợt không khí lạnh (KKL') yếu ảnh hưởng đến Bình Định ở nửa cuối tuần.

Tuần qua thời tiết khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây, thời kỳ cuối tuần bị nén bởi ACLĐ; trên cao là rìa tây nam hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Cả ba thời kỳ chủ yếu mây thay đổi đến nhiều mây, phổ biến không mưa hoặc chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ cuối tuần có ngày mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng, thời kỳ giữa tuần có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Tổng lượng mưa tuần phổ biến dưới 25mm. Số ngày mưa 1 - 3 ngày.

Gió chủ yếu hướng đông nam đến nam, thời kỳ cuối gió đông bắc đến đông trong đất liền cấp 2-3, ngoài khơi cấp 4-5, biển bình thường. Trong mưa dông có lốc xoáy và gió giật mạnh.
           
Nhiệt độ trung bình 28,9 - 29,60C (cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,6 - 1,20C); Nhiệt độ cao nhất 40,3 - 40,40C, riêng Quy Nhơn 33,60C, hiệt độ cao nhất trung bình 32,6 - 35,20C;
Nhiệt độ thấp nhất 23,8 - 25,50C, niệt độ thấp nhất trung bình 25,8 - 27,70C,.

Độ ẩm trung bình 77 - 83%, độ ẩm thấp nhất 41% xảy ra tại An Nhơn ngày 07/5. Tổng lượng bốc hơi 31,3 - 43,0mm. Tổng số giờ nắng 75,3 - 88,0 giờ.

Bảng số liệu khí tượng từ ngày 01 - 10 tháng 5 năm 2023
(Theo số liệu thống kê nhanh)
Trạm Nhiệt độ
(0C )
Độ ẩm
trung bình
(%)
Độ ẩm
thấp nhất
(%)
Tổng lượng
bốc hơi (mm)
Tổng số
giờ nắng (giờ)
 Tổng
lượng
mưa (mm)
Số
ngày
mưa
Lượng mưa ngày lớn nhất
 Trung bình Cao nhất Thấp nhất Lượng (mm) Ngày
Quy Nhơn 29,6 33,6 25,5 77 51 31,3 83,0 0,7 1 0,7 1
An Nhơn 29,6 40,4 23,8 77 41 43,0 75,3 0,5 1 0,5 9
Hoài Nhơn 28,9 40,3 24,4 83 48 37,0 88,0 17,6 3 17,2 9
An Hòa               23,0 3 14,0 10
Vĩnh Sơn               1,0 3 1,0 5
Bình Nghi               9,0 2 7,0 10
 
Mực nước trên các sông trong tỉnh tuần qua nhìn chung ít biến đổi đến dao động nhỏ. Mực nước bình quân tuần qua trên sông An Lão tại An Hoà 19,27m thấp hơn TBNN cùng kỳ 0,03; sông Kôn tại Vĩnh Sơn 68,58m thấp hơn TBNN cùng kỳ 0,36m, tại Bình Nghi 11,94m thấp hơn TBNN cùng kỳ 2,12m.

Lượng dòng chảy trên sông An Lão tại An Hoà thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ khoảng 6%.

Các đặc trưng thuỷ văn từ ngày 01 - 10 tháng 5 năm 2023
(Theo số liệu thống kê nhanh)
Trạm Sông Yếu tố Trung bình Lớn nhất Ngày Nhỏ nhất Ngày
An Hoà An Lão H (m) 19,27 19,32 10 19,26 4(6)
Q(m3/s) 6,82 7,65 10 6,66 4(6)
Bồng Sơn Lại Giang H (m) 3,96 4,07 9 3,75 1
Vĩnh Sơn Kôn  
H (m)
68,58 68,60 3 68,56 9(2)
Bình Nghi 11,94 12,20 5 11,78 2(2)
Thạnh Hòa 6,50 6,70 10 6,26 1
 
Dự báo tình hình KTTV từ ngày 11 - 20 tháng 5 năm 2023
Không có XTNĐ hoạt động Biển Đông, có 01 đợt KKL yếu ảnh hưởng đến Bình Định ở thời kỳ đầu.

Tuần tới thời tiết khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây, rãnh áp thấp ở phía nam có trục 11 - 13 độ vĩ bắc hoạt động yếu, trên cao là rìa tây nam hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Cả ba thời kỳ mây thay đổi, phổ biến không mưa hoặc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ đầu có ngày mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng, có ngày nắng nóng.

Tổng lượng mưa tuần ở mức xấp xỉ đến cao hơn một ít so với TBNN cùng kỳ, phổ biến từ 30 - 50mm, vùng núi có nơi trên. Số ngày mưa từ 2 - 5 ngày.

Gió chủ yếu hướng đông bắc đến đông sau chuyển gió đông nam đến nam trong đất liền cấp 2 - 3, ngoài khơi cấp 4 - 5, có lúc cấp 6, biển bình thường đến động nhẹ, trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ trung bình 28,0 - 30,00C (cao hơn TBNN cùng kỳ khoảng 0,50C); Nhiệt độ cao nhất 37,0 - 39,00C, có nơi trên, nhiệt độ cao nhất trung bình 32,0 - 34,00C; Nhiệt độ thấp nhất 24,0 - 26,00C, nhiệt độ thấp nhất trung bình 25,5 - 27,50C.

Mực nước trên các sông trong tỉnh tuần tới cả ba thời kỳ ít biến đổi đến dao động nhỏ, riêng sông Kôn và sông An Lão chịu ảnh hưởng điều tiết của các công trình, hồ chứa.

Mực nước bình quân tuần tới trên các sông trong tỉnh thấp hơn TBNN cùng kỳ. Lượng dòng chảy trên sông An Lão tại An Hoà thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ khoảng 9%.

Trị số dự báo
Trạm Sông Yếu tố Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất
An Hoà An Lão H (m) 19,27 19,35 19,25
Q(m3/s) 6,82 8,18 6,50
Bồng Sơn Lại Giang H (m) 3,70 4,00 3,20
Vĩnh Sơn Kôn H (m) 68,57 68,80 68,55
Bình Nghi 12,00 12,30 11,70
Thạnh Hòa 6,45 6,80 6,00
 
Trong tuần có 1 thời kỳ triều cường, xảy ra từ ngày 11 - 12, đỉnh triều đạt 2,1 - 2,2m, xuất hiện vào khoảng 12giờ00 - 13giờ00, chân triều đạt 0,7 - 0,8m xuất hiện vào khoảng 22giờ00 - 23giờ00.
 

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây